Lieve zoon

 

Ik ben papa van een drankzuchtige zoon.

Toen ik destijds op een avond onverwachts op zijn appartement kwam, was hij niet thuis, maar er heerste een grote wanorde. Ik kon mij niet bedwingen en keek hier en daar eens rond en ik ontdekte op verschillende plaatsen kleine snipperbriefjes waarop mijn zoon zijn eenzaamheid en verwardheid in telkens één zin uitte, o.a. “Heeft het nog wel zin?”...”Waarom nog?”...enz.

Een ijskoude rilling deed mij huiverend verder zoeken. Op zijn slaapkamer vond ik een brief, een afscheidsbrief, een zelfmoordbrief.

Wat er toen met me gebeurde, kan ik nog steeds met geen pen beschrijven. Ik viel snikkend op mijn knieën. Een enorm schuldgevoel maakte zich 'ogenblikkelijk'  van me meester. Ik was het tenslotte die hem had aangespoord om zo snel mogelijk het ouderlijk huis te verlaten omdat hij zo onhandelbaar was geworden en dagelijks dronk. Ik walgde van mijn zoon zijn gedrag.

Maar nu, dit...  NEEEEE..., ik had gefaald. Maar waar was hij nu? Leefde hij nog of had hij 'het' gedaan?

De vierentwintig uren die volgden, zijn de ergste uren van mijn leven geweest. Ik durfde het (nog) niet aan mijn vrouw te vertellen. Ik schakelde ook niemand in. Ik was 'alleen' met dit geheim. Ik bestierf het van angst. Die dramatische uren beleefde ik in een onwezenlijke waas van mist.


In de loop van deze vierentwintig uren drukte ik mijn diepste gevoelens als volgt uit:

GOD,
Geef mij KALMTE, om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
MOED, om te veranderen wat ik kan veranderen,
WIJSHEID, om tussen deze twee onderscheid te maken.

 

Lieve zoon,

Ik ben wanhopig, radeloos, machteloos, verward, verdrietig.
Ik voel pijn, diepe pijn, diepe nood, diepe wanhoop.
Help
Ik heb nood
Nood aan zoveel woorden
Nood aan inzichten
Nood aan vertrouwen

Ik mis je.
Ik mis je vertrouwen, je lach, je kus, je grapjes, je dromen...
Ik weet het niet
Ben je er of ben je er niet ?
Ben je er nog, of ben je er niet meer ?
Niemand kan het mij zeggen
Iedere seconde... iedere minuut... ieder uur
Ben je er nog of ben je er niet meer ?

Wie kan me iets zeggen ?
Wat ik wel kan zeggen is : IK HOU VAN JOU!
Ik wanhoop
Ik weet het niet
Ik zit hier, en weet niet wat gedaan
Ik bel... Ik zoek... Ik klop... Ik roep
Niemand is thuis

Ik voel mij alleen
Er is niemand om me heen
Niemand die me hoort
Niemand die het ziet
Niemand die het voelt.

Help
Ik bid, maar weet niet hoe
Ik luister in mijn hart,
ik luister goed en
ik hoor een stem
IK HOU VAN JOU!
Is het jouw stem ?

Papa,  11 juli 1998  
Ben ik nog papa ?
Waar is mama ?
Waar is moeder ?

Lieve zoon,
Ben je daar ?    Ik ben hier...

 

Na vierentwintig uur is mijn zoon goed en wel terechtgekomen. Er was niets gebeurd. Wij hebben hem thuis opgevangen. Wij hebben de toestand uitvoerig besproken en besloten hem opnieuw thuis te laten wonen. Mijn vrouw en ik meenden dat we dit moesten doen om - indien hij uiteindelijk toch 'iets' zou doen - zonder schuldgevoelens te kunnen verder leven.

We wensten hem die kans toch te geven, of misschien was het wel uit zelfbehoud ?


Kort na het gebeuren is mijn zoon een therapieweekend voor jongeren gaan volgen. Ik ben naar Al-Anon gegaan en ben er nu na negen jaar nog steeds bij. Mijn zoon drinkt nog, maar onze communicatie is uitstekend geworden. Ikzelf kan beter loslaten en aanvaarden wat ik niet kan veranderen.

 

Met en bij Al-Anon voel ik me nu thuis, ik voel me begrepen. Ik kan nu een crisis aan. Ik blijf komen, niet enkel voor mezelf maar ook om anderen moed en kracht te geven die ik ondertussen kan en mag delen.

 

Ik leef nu bewust... DAG per DAG.