Alcoholisme -eindwerk  Ils Smedts    

 

1 - Wat is alcoholisme eigenlijk?

Het alcoholisme is:

Een voortwoekerende ziekte: zowel lichamelijk als mentaal, m.a.w. het wordt onverbiddelijk erger en erger.

Een ongeneeslijke ziekte: (wel stabilisatie) en juist daardoor zo verraderlijk. Inderdaad, zelfs als hij na een periode van totale onthouding terug alcohol gebruikt, hervalt hij terug in zijn kwaal. Doorgaans wordt het dan nog erger.

Een aftakelende ziekte: zij tast het "totaal mens zijn" aan, verwoest zijn bestaan, vernietigd en verdierlijkt.

Een ziekte van verslaafdheid: zij maakt van een drankzuchtige een A- sociaal wezen.

Het alcoholisme is thans door de medische wetenschap aanvaard. De ziekte is onderverdeeld in vier stadia of fasen:

1ste fase: gekenmerkt door "euforiezucht"

2de fase: "black-out", heimelijk drinken, schuld gevoelens, vermijden van gesprekken over alcohol.

3de fase: de ware verslaving: - controle - verlies van rationalisaties: altijd reden tot drinken
         - sociale isolatie
         - prestatievermogen vermindert
         - zelfbeklag
         - tijdelijke onthouding
         - ochtenddrinken
         - zelfverwaarlozing 

4 de fase: deze fase wordt gekenmerkt door: - continue dronkenschap - pica alcoholica

        ( alle soorten alcohol) - geestesstoornissen

      (Bronvermelding: persmap anonieme alcoholisten)

 

2  - Wanneer is men verslaafd aan alcohol?

Of iemand aan alcohol verslaafd is of niet, is niet zomaar op te maken uit het aantal glazen dat hij per dag gebruikt. Er zijn alcoholverslaafden die wekenlang droog staan, om dan weer stevig te gaan drinken. Eigenlijk valt pas goed te controleren of alcohol een probleem is door de drank langere tijd te laten staan. Mensen bij wie sprake is van gewenning, zullen het missen van de drank vervelend vinden, er een slecht humeur van krijgen en zich fysiek minder voelen. Bij verslaving kunnen er zich onthoudingsverschijnselen zoals trillingen, misselijkheid, braken, angst en een snelle hartslag voordoen.

Alcoholverslaving is ook aan bepaalde gedragingen af te lezen. Ziet iemand vb. alles een goede gelegenheid voor een lekkere borrel? Drinkt iemand snel, veel en gretig? Transpireert zij of hij veel en loopt snel rood aan? Gebruikt iemand smoesjes en zelfs leugens om te kunnen blijven drinken? Verstopt hij of zij flessen drank in huis? Probeert hij of zij dranklucht weg te werken door kauwgom te kauwen of veel parfum of aftershave te gebruiken?

Sommige mechanismen duiden erop dat iemand hard op weg is verslaafd te geraken. Bijvoorbeeld: steeds meer drank nodig hebben voor hetzelfde effect te kunnen bereiken of om geen last te krijgen van onthoudingsverschijnselen. Misschien moeten drinken om zich goed te voelen of om bepaalde situaties enkel aankunnen wanneer ze een glaasje op hebben. Wanneer dergelijke signalen regelmatig terugkomen zou er een belletje moeten gaan rinkelen bij de drinker zelf en bij diens omgeving

3 - Hoe kan men een alcoholist herkennen?

De herkenning van alcoholisme is geen eenvoudige zaak. De definitie van alcoholisme verschilt vaak. Sommige mensen gaan ervan uit dat je minstens vijf alcoholische eenheden per dag moet drinken. Andere mensen zeggen zelfs: "ik ben geen alcoholist want ik drink geen sterke drank" (maar wel veel bier). De tweede reden waarom het zo moeilijk is om een alcoholist te herkennen is dat de meeste verslaafden al heel lang de neiging hebben om te ontkennen dat zij problemen hebben om hun alcoholgebruik te controleren.

Een definitie zou kunnen zijn: "iemand die door alcoholgebruik dieper de problemen komt en die niet stopt met drinken." Die problemen kunnen van geestelijke of lichamelijke aard zijn. En dat alcoholgebruik kan chronisch zin (vaak een beetje te veel) of in pieken komen (er wordt weken niet gedronken maar als er dan wel gedronken wordt dan loopt het meestal uit de hand).

Zodra iemand alcoholverslaafd is doen er zich enkele symptomen voor die men bij elke alcoholist onmiddellijk kan waarnemen. Enkele punten zijn b.v.:

Zij hebben hun drinken niet meer onder controle en blijven drinken, ook al valt er niets meer te "vieren" of nergens meer over te treuren.

Zij drinken "schielijker" dan anderen in hun gezelschap.

Vaak weten zij, als zij weer nuchter zijn, niet meer wat zij in dronken toestand hebben gedaan.

Zij hebben ‘s morgens drank nodig om aan het werk te kunnen gaan.

Zij "snakken" naar alcohol lang voor "de avond".

Zij worden stuurloos, verbitterd, eenzaam

4 - Door wie of wat kan men verslaafd geraken aan alcohol?

Alcoholisme kan een gevolg zijn van relatieproblemen, beroepsproblemen of andere ernstige problemen. Ook kan het zijn dat mensen beginnen te drinken onder druk van vrienden en daarna niet meer kunnen stoppen. Meestal gebruikt men alcohol voor het afreageren van problemen

5 - Welke middelen zijn er om van de verslaving af te geraken?

Medische hulp: huisarts voor lichamelijke letsels die eventueel verwijst naar een psychiater.

Sociale hulp: maatschappelijk werker

Begrip van medelevende: steun geven aan de alcoholist door hem als ziekte te aanvaarden en als dusdanig te benaderen

AA: Anonieme Alcoholisten

(Bronvermelding: persmap anonieme alcoholisten)

6 - Wat is de AA en wat doet deze vereniging?

De "Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

De enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap; wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen. AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling, wenst u zich niet te mengen in enig geschil, steunt of bestrijd geen enkel doel. Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.

U alleen kunt beslissen of het programma van AA en de AA levenswijze betekenis hebben voor u en u kunnen helpen. Dit is een beslissing die u moet nemen: niemand kan in uw plaats beslissen.

De leden zijn lid kunnen worden omdat zij erkend hebben dat drinken een robleem geworden was, een probleem dat zij zelf niet meer konden oplossen. In het begin waren velen beschaamd te moeten toegeven dat zij niet meer in staat waren te drinken volgens de algemeen aanvaarde sociale normen. Zij hebben een eerlijk antwoord gegeven op de verschillende realistische vragen betreffende hun manier van drinken en de gevolgen ervan op hun dagelijkse leven.

Hebt u reeds gepoogd op te houden met drinken gedurende een weekof meer om vast te stellen dat u hierin niet slaagde?

Neemt u raadgevingen van andere personen kwalijk, die trachten u te doen op houden met drinken?

Probeerde u reeds uw drankgebruik te controleren door bepaalde drank te vervangen door een andere?

Sinds een jaar gebeurde het dat u ’s morgens dronk?

Benijdt u de personen die kunnen drinken zonder zich moeilijkheden op de hals te halen?

Zijn de problemen voortkomend uit uw drankgebruik sinds een jaar groter geworden.

Brengt uw drankgebruik moeilijkheden mee in uw gezin?

Tracht u in omstandigheden dat het drankgebruik beperkt is meer te bekomen dan u toekomt?

Blijft u beweren dat u in staat bent op eigen kracht op te houden met drinken wanneer u dat wilt, alhoewel het tegenovergestelde waar is?

Was u in het voorbije jaar afwezig op uw werk wegens overmatig drankgebruik?

Lijdt u aan geheugenverlies terwijl u drinkt?

Bent u er zich van bewust dat u van uw leven meer kunt maken indien u niet drinkt.

De ondervinding heeft geleerd dat elke persoon die ja antwoordt op vier of meer van boven gestelde vragen beslist alcoholistische neigingen heeft of reeds een drinker kan zijn voor wie de alcohol een ernstig probleem geworden is.

Anonieme Alcoholisten - AA - 03 239 14 15  - 24u op 24u    of mail me