10000 Slachtoffers van Passief Alcoholisme


 

 Eerste slachtoffers van " passief Alcoholisme " : de baby's geboren met het syndroom van " alcoholisme" bij de moeders die tijdens hun zwangerschap alcohol bleven drinken.

 Dat komt in afwijkingen tot uiting op het niveau van het gezicht en de schedel. Het gewicht van geboorte is lager dan het gemiddelde en de hartmisvormingen zijn niet uitzonderlijk. Er is vaak leermoeilijkheden, eveneens een onrust van de taal en een onrust van het aanhoudende gedrag aan de volwassenheid. 

In geval van over consummatie, is er geen " goede " of " slechte" alcohol. Al de alcohol 's, zonder uitzondering - de wijn inbegrepen - worden gift voor de lever maar ook voor de hersens, de zenuwen, zonder het zeer acuut gevaar voor kankers   moeten we daar nog aan toevoegen het fysisch en psychisch afhankelijkheidsprobleem. En dat is juist het probleem. Het controle verlies over zichzelf is de deur openen  voor afwijkingen. 

 „Men spreekt over passieve nicotinevergiftiging om de ziektes aan te geven waarvan slachtoffers de verwanten van een roker zijn. Het is gelijk voor het alcoholisme: de gezondheid van anderen wordt in gevaar gebracht ten gevolge van het overdreven verbruik van een derde. En de slachtoffers zijn nog talrijker“,  betreurt Dr. Kiritzé-Topor.

Dat komt tot uiting in afwijkingen  op het niveau van het gezicht en de schedel. Het gewicht bij de geboorte is lager dan het gemiddelde en  hartmisvormingen zijn niet uitzonderlijk. Er zijn  later vaak leermoeilijkheden,  van de taal en een moeilijkheid om zich te gedragen als volwassen. Dat is niets  verwonderlijk: de alcohol wordt niet door de placenta gefiltreerd, zodat de foetus een identiek alcoholgehalte als die van zijn moeder heeft. In het vruchtwater, is zijn concentratie zelfs tien keer hoger dan die die in het bloed van de moeder wordt teruggevonden. Maar als laatstgenoemde een glas  alcohol kan verdragen, gaat dit niet op voor een embryo dat slechts enkele grammen weegt en dat in volle ontwikkeling is.

 Gevolg: 7.000  kinderen zouden minstens elk jaar bij een min of meer hinderlijke nawerking betrokken zijn. 

Hoewel het nuttigen van alcohol gedurende de zwangerschap de eerste oorzaak is van de handicap en psychische achterstand volkomen vermijdbaar bij het kind, het is nodig geweest dat het nationale College van de gynaecologen en verloskundigen van Frankrijk (CNGOF)  jaren hebben gestreden om  een eenvoudige maatregel van goede wil te verkrijgen door: op de etiketten van de flessen  alcohol, teneinde de vrouwen mede te delen dat ze  „nul alcohol“ tijdens de zwangerschap nodig hebben.

 Een persoon onder de invloed van de alcohol heeft stemmingveranderingen en controleert zijn kracht niet meer. Daarom zijn de tweede slachtoffers de verwanten, te vaak geconfronteerd met het mondelinge of lichamelijke geweld.  

Tenslotte, mag men niet de talrijke doden vergeten en de gewonden in verband met 40% van verkeersongevallen in staat van dronkenschap.

 Achter de verschillende feiten, zijn het net zoveel levens - en deze van de families - die nooit moeten worden verspild..

Door Nathalie Szapiro - Manoukian - 22/03/2010