ALCOHOLISME - ZIEKTEBEELD

 

Van alcoholisme kan men wel zeggen dat het een " ziekte is met een sluimerend verloop". Sommige drinkers hebben op enkele jaren de ganse weg van de drankzucht doorlopen, terwijl anderen na 20 jaar het stadium nog niet bereikt hebben.

De stappen naar de alcoholziekte kunnen als volgt uitgewerkt worden.

FAZE1 - De Prealcoholische fase.

De potentiële alcoholist, en dat is iedereen, leert op zekere dag dat drinken hem tijdelijk zijn problemen doet vergeten, dat drinken hem tijdelijk zijn innerlijke spanningen wegneemt.

Hij vindt genot in de uitwerking van de drank, de bedwelming, de roes, de ontspanning, hij voelt zich goed. Hij voelt er zich zodanig goed bij, dat hij die toestand, die roes weer gaat opzoeken om alzo in de ban van de alcohol te geraken. Na een tijdje merkt hij dat hij steeds meer alcohol nodig heeft om dezelfde uitwerking te bekomen.

De tolerantie stijgt maar de roestijd wordt steeds korter.

Bij matig gebruik, kan drank opwekkend en stimulerend van aard zijn maar dat dit niet lang zal duren hebben we juist vernomen. 

Na een korte periode werkt alcohol eerder "remmend" in plaats van stimulerend, al heeft het wel de indruk. Alcohol verhoogt de activiteiten in de hersens aan de ene kant en breekt ze weer af aan de andere kant.

KENMERKEN

Praatziek worden en niet meer goed kunnen praten (lallen).

Beoordelingsfouten maken.

Onklaar denken - niet meer redeneren - agressie - onnodige bewegingen.

Faze 2:  de " Prodonale fase".

De 2de fase wordt vooral gekenmerkt door het optreden van geheugenverlies (alcoholamnesie).

Zo gebeurd het dat men op een morgen zich niets meer herinnerd van de drinkavond ervoor.

Met wie heb ik daar gezeten, waar heb ik gezeten, hoe ben ik thuis geraakt wat heb ik allemaal verteld en wat heb ik en tegen wie heb ik " wat  " gezegd ???

Allemaal vragen die men zich na de ontnuchtering stelt.

Een ander teken dat drinken een ziekelijke neiging begint te worden is het "'HEIMELIJK" drinken. Op een feest is hij steeds te vinden in de buurt waar alcohol geschonken wordt. Hij zal "heimelijk" een extra borrel pakken, onopgemerkt een paar glazen meer dan de andere genodigden drinken en hij zal "opvallen" omdat hij meer drinkt dan de anderen.

Langzaam maar zeker gaat de alcohol op grotere schaal beslag nemen van zijn gedachtegang. Eigenaardig genoeg is dat, niet tegenstaande hij zeer ingenomen is met de alcohol, hij toch ieder gesprek er over gaat vermijden; hij wordt zichtbaar verlegen als men hem daarover spreekt.

FAZE 3 - De beslissende of kritische faze

Na. één glas treedt nu het ONWEERSTAANBAAR verlangen op naar méér alcohol. Hoeveel glazen hij drinkt kan hij niet meer zeggen, hij heeft er geen controle meer over.

Hij is niet meer instaat om, zonder hulp. te stoppen met drinken.

Dit controle verlies kennen de alcoholisten zeer goed van zichzelf maar durven het niet toegeven aan anderen en dat is de reden waarom ze hun drinken gaan goed praten. Ze vinden wel altijd een reden die hun deed drinken of die hun deed verder drinken. Niet in zichzelf maar wel bij anderen.

Het is altijd de fout van iets- of iemand anders. NOOIT eigen fout.

Nu begint hij ook stiekem te drinken. Hij is immers meer en meer bekommert om zijn voorraad, die wel eens op zou kunnen geraken. Hij neemt zijn voorzorgen en verbergt op alle mogelijke plaatsen drank. Indien hij ergens naartoe moet, een afspraak,een feest, op bezoek...., zal hij, voordat hij vertrekt reeds drinken. Hij gaat ook alleen drinken. Het is gedaan met het genot dat de alcohol hem verschaft met anderen te delen.

Hij heeft nu geen proppens vol Café meer nodig en de vroegere vrienden ook niet meer, hij voelt er zich maar alleen. Maar de anderen moeten hem allang niet meer en zijn blij dat ze van hem af zijn.

Dan begint ook het "OCHTEND DRINKEN"  Niet voor de gezelligheid maar als medicijn.

Hij kan niet meer functioneren zonder alcohol en met alcohol gaat het op het laatste ook niet meer. Hij wordt agressief, valt iedereen lastig met zijn zelfbeklag al er is niemand die hem wil of kan begrijpen.

Faze 4: De kronische faze

Hij is voortdurend dronken. De totale instorting is nabij.

Het moreel- en voor velen ook het financieel verval is totaal.

Een van de reden waarom men zich aan minder duurdere dranken begeeft.

In het ergste geval tot "reukwater" toe.

BEN IK EEN SOCIAAL, EXCESSIEF OF PROBLEEMDRINKER?

Beantwoord deze 4 vragen en stel vast:

1 - Hebt je ooit het gevoel gehad dat ge minder moet gaan drinken

( Cut-down)

2 – Zijn er mensen die je lastiggevallen hebt omdat zij kritiek hadden op uw drinken.

(Annoyed)

3 - Hebt jij u ooit verveeld of schuldig gevoeld over uw drinken? (Guilty)

4 - hebt je ooit direct na het opstaan gedronken om de zenuwen de baas te worden, of om van een kater- te bekomen , (Eye-opener)

 

WAAR LIGT DE RISICO GRENS

Glazen per week                 Vrouwen                    Mannen

Laag risico                                 14                                21

Matig risico                                21                                34

Hoog risico                              +22                             + 35

 

VERGEET ECHTER NIET DAT IEDEREEN EEN POTENTIEEL KANDIDAAT ALCOHOLIST IS.

1 OF 10 GLAZEN, HET MAAKT NIETS UIT.

 

Jos P - AA