De Moed Om Te Veranderen !!


Oppervlakkig bezien zou je kunnen zeggen dat ons probleem de alcohol was, want praktisch iedereen was een overmatig drinker. Ook de oplossing lijkt erg voor de hand te liggen, neem de drank weg, en het kwaad verdwijnt, het klinkt zo eenvoudig, gewoonweg ophouden met drinken.

Toch lukte het niet om de drank te laten staan, totdat we totaal aan de grond zaten.

We moesten onze eigen nachtmerries onder ogen zien, en uiteindelijk ontdekken dat het kwaad niet in de fles zat, maar in onszelf, daar waar eigenlijk alle angsten gevestigd zijn.
Als je verslaafd bent heeft iets buiten jou de touwtjes van je leven in handen." De alcohol " beheerst ons leven.

Toch is dat niet helemaal zo, het is ook een gebrek eigen aan je wilskracht, je eigen angst om je leven te beheersen, je eigen onwil om je innerlijke kracht aan te spreken .

Toch krijgt bijna altijd die invloed van buitenaf de schuld " niet ik ben het probleem, maar de drank ", niet de drank is het probleem, maar de mens zelf.

De moed om in jezelf te kijken om eerlijk t.o.v. jezelf te staan en dan voor het leven te kiezen in plaats van voor een langzame dood..

" De moed om te veranderen " is een Ode aan het leven, het gaat over het goede in de mens. We vinden er niets negatiefs in, niets depressiefs, geen schaamte en geen sensatie. Het is een gezamenlijk pogen van vele mensen om anderen te helpen die lijden onder Hun alcoholist zijn.

Het Stigma (litteken) dat rust op de alcoholist is de schande, ongeacht wat er gezegd wordt, het publiek weet en begrijpt in het algemeen maar weinig van wat alcoholisme is, en bijna1/3 van de mensen is daar direct bij betrokken. alcoholisten worden beschouwd als een soort moderne leprozen, en zij die bij iemand wonen met alcoholproblemen worden beschouwd als martelaars.

De typische gemoedstoestand van de alcoholist is voornamelijk eenzaamheid en verlies van zelfrespect en eigenwaarde.
Alcoholisten zijn eenzame Mensen.

De ziekte is een afbrokkeling, eerst verdwijnen de contacten met de gemeenschap, dan de contacten met vrienden de hobby’s, de vrijetijdsbesteding, daarna de contacten op het werk, met collega 's , de buurt, daarna de familie, en tenslotte zelf het eigen gezin, en dan is de alcoholist opeens totaal geïsoleerd de enige vriend die hij dan nog heeft is de fles.

Hij is volkomen ontvolkt, iedereen om hem heen is weggevallen en hij staat alleen. Hij blijft drinken, daartoe gedwongen door het karakter van zijn ziekte. Alcoholisten stoten anderen af omdat de angst, de vijandschap, en de woede die zij uitstralen anderen wegjagen.

Voortdurend probeert men zich te isoleren. Het Leven van een alcoholist volgt een patroon dat gekenmerkt wordt door vreugde ( Hij houdt van alcohol, en is blij met wat het voor hem doet ) Frequentie ( hij drinkt vaak maar niet perse elke dag ) Tolerantie ( Hij kan dronken worden en de dag er na gewoon weer functioneren) en pijn.

Hij komt in crisissituaties terecht, in het begin gaat het tolerantieniveau omhoog, aan het eind van de drankcarrière loopt de tolerantie weer terug, het lichaam verdraagt geen alcohol meer, het is vergiftigd omdat de alcoholist de oorzaak van zijn problemen niet bij zichzelf zoekt hoeft hij ook nooit tot zelfonderzoek over te gaan.

Hij beschouwd alcohol als een bondgenoot en niet als vijand.

Als zijn leven in elkaar gestort lijkt kan de alcoholist door te drinken zich nog even goed voelen en beschutting vinden voor de storm in zijn binnenste en om hem heen.

Dat hij met drinken zou moeten ophouden komt gewoon niet bij hem op, in tegendeel het drinken wordt een obsessie, zelf als hij erin slaagt thuis en op zijn werk te functioneren. Met alcohol kan de verslaafde zijn leven nog aan.

De overgevoeligheid, de geringe tolerantie voor frustraties, de woede en de teleurstelling, de angsten en het ongeduld

De Afhankelijkheid van anderen, het niet kunnen verwerken van mislukkingen, gebrek aan Zelfvertrouwen en een lage dunk van zichzelf.

Het is een kwestie van Tijd ? De alcoholist weet dat hij een drankprobleem heeft maar een leven zonder drank is voor hem ONVOORSPELBAAR.