De relatie na het nuchter worden.

 

Wellicht denken jullie dat een relatie bij het nuchter worden enkel maar goed kan zijn, en is het niet nodig daar nog verder woorden aan te verspillen. Niets is echter minder waar.

Alcoholisme is een gezinsziekte, de drinker is ziek, maar ook zijn medebewoners zijn erdoor ontredderd. En als de alcoholist eindelijk inziet dat hij of zij moet stoppen met drinken, wordt de ontreddering in vele gevallen nog groter.

In AA, maar ook in Al - Anon en bij Alateen leert men over zijn gevoelens praten en men leert er met zijn emoties omgaan. Dit brengt geregeld spanningen met zich mee. Het verleden is voorbij, maar de verandering schept nieuwe problemen.

Hoe gaan we om met onze onafhankelijkheid tegenover de alcohol? Met onszelf en met de ander?

Iedereen wil wel zijn leven delen met iemand, maar een relatie tot elke prijs is niet altijd de oplossing. Een relatie dient niet als een uitweg voor veel problemen. Zelfontplooiing kan pas als de liefde van twee kanten komt, als je zelf iets kan geven en als je je aanvaard voelt.

In een goede relatie is er respect voor elkaar en accepteer je elkaar in zijn of haar anders-zijn.

Onze afhankelijkheid van alcohol bracht een verwijdering teweeg die niet in een handomdraai kan veranderd worden, ook al wensen we dat vurig. Dit vraagt veel tijd en een hoop geduld.

De partner heeft zich misschien met de moed der wanhoop, vertwijfeling en verdriet in alle bochten gewrongen om te helpen. Hij of zij stond er moederziel alleen voor en letterlijk of figuurlijk kwamen de slagen hard aan.

En dan ben je daar weer, nieuw, maar onherkenbaar voor de ander. Je wil je bewijzen, de verloren jaren goedmaken, terug aanpakken, kortom: leven.

Waar haalden we het recht met de gevoelens van de ander om te gaan hoe het ons uitkwam?

Het is dus heel begrijpelijk dat de aanvankelijke blijdschap omslaat in een kouwelijke ontnuchtering. En dit wederzijds. De partner was het gewoon dat we ongewoon waren en nu we denken dat we weer normaal zijn, vindt hij of zij het nog ongewoner.

Twee vreemden die er samen weer iets van proberen te maken, dat is wel even wennen!

Je regelmatig eens in de denk- en gevoelswereld van de ander plaatsen is aangewezen, zeker in de wereld van hen die altijd kort bij waren en toch zo ver weg. Het is uiteraard onmogelijk om altijd iedereen tevreden te houden, maar een gulden middenweg moet wel mogelijk zijn.

Laten we vooral niet gefrustreerd raken en al te zeer vereenzamen, praat erover en sluit je niet af.

Jan – AA groep Gruitrode