Alcohol beïnvloedt vrouwen anders dan mannen.

 

 Vrouwen lopen meer schade op dan de mannen na het drinken van de zelfde hoeveelheid alcohol, zelfs wanneer de verschillen in lichaamsgewicht in acht worden genomen. Dit omdat het lichaam van een vrouw minder water bevat dan dat van een man. 

Omdat de alcohol zich met het lichaamswater mengt, krijgt een bepaalde hoeveelheid alcohol een hogere concentratie in het lichaam van een vrouw dan in man. Met andere woorden, het is als het laten vallen van de zelfde hoeveelheid alcohol in een veel kleinere emmer vol water. 

Dat is waarom de aangeraden grens voor het drinken van alcohol bij vrouwen lager is dan bij mannen. Bovendien eist het chronische alcoholmisbruik een zwaardere fysieke tol op vrouwen dan op mannen. De afhankelijkheid van de alcohol en de verwante medische problemen, zoals hersenen, hart, en leverschade, vorderen sneller in vrouwen dan bij mannen.

 De gevolgen en effecten  van alcoholgebruik zijn ernstig, in veel gevallen levensgevaarlijk. Het zware drinken kan het risico voor bepaalde kankers, vooral die van de lever, de slokdarm, de keel, en het strottenhoofd (larynx) verhogen.

 Het zware drinken kan levercirrose, immuunsysteemproblemen, hersenenschade, en ook schade aan de foetus tijdens zwangerschap veroorzaken. Bovendien verhoogt het drinken het risico om te sterven door auto-ongevallen evenals verwondingen op het werk en tijdens de recreatie. 

Voorts zullen ook doodslagen als de zelfmoorden eerder door personen worden begaan die hebben gedronken. 

In zuiver economische termen, de probleemkosten enkel voor wat alcoholgebruik betreft kosten de maatschappij  ongeveer €135 miljard per jaar. In menselijke termen, kunnen de kosten niet worden berekend.

 Moeilijk gaan, troebel zicht , onduidelijke spraak, vertraagde reactietijden , geschade geheugen enkele gevolgen van het drinken van alcohol Het is wel duidelijk, alcohol beïnvloedt de hersenen.  

Sommige van deze aantastingen zijn opspoorbaar na slechts één of twee dranken en lossen snel op als men met drinken ophoudt. 

Anderzijds, een persoon die langdurig en zwaar drinkt kan hersenletsels opgelopen hebben die zelfs na het stoppen met drinken niet meer herstellen. 

Hoe de alcohol de hersenen precies beïnvloedt en het herstellen van de aangerichte schade als gevolg van het zware drinken op de hersenen is het hete onderwerp van vandaag in  het alcoholonderzoek.

 Wij weten dat het zware drinken uitgebreide en verreikende gevolgen voor de hersenen kan hebben, die zich van eenvoudige „gaten“ in geheugen tot permanent verzwakt werkende hersenen waarvoor men voor de rest van zijn leven zorg nodig zal hebben.

 Zelfs gematigde drinken leidt op korte termijn tot stoornis, zoals die door uitgebreid onderzoek naar het effect van het drinken bij het drinken wordt getoond. 

 Hoe en in welke factoren en mate beïnvloedt de alcohol de hersenen; 

•           hoeveel en hoe vaak een persoon drinkt; 

•           de leeftijd waarop hij of zij eerst begon te drinkend, en hoe lang hij              of zij heeft   gedronken; 

•           de leeftijd van de persoon, niveau van onderwijs, geslacht,                               genetische achtergrond, en  familiegeschiedenis van alcoholisme; 

•           of hij of zij als resultaat van prenatale alcoholblootstelling in gevaar                is;    zijn of haar algemene gezondheidsstatus 

 

De gevolgen van de alcohol variëren met de leeftijd. 

 De langzamere reactietijden, de problemen met het horen en het zien, en een verminderde alcohol tolerantie ten gevolgen van de alcohol, zijn de oorzaken dat oudere mensen meer risico lopen om te vallen, auto-ongevallen, en andere soorten van verwondingen te krijgen als resultaat van hun drinken.

De oudere mensen hebben ook de neigen om meer geneesmiddelen te nemen dan jongere mensen. 

 Alcohol en medicijnen kan zeer gevaarlijk zijn, zelfs fataal. 

 Meer dan 150 medicijnen hebben een schadelijk wisselwerking met alcohol. Daarnaast, kan de alcohol veel van de medische aandoeningen bij oudere mensen, met inbegrip van hoge ernstigere bloeddruk en zweren veel ernstiger maken. 

 De fysieke veranderingen verbonden aan het verouderen kunnen oudere mensen zich al “high” voelen na het drinken van slechts een kleine hoeveelheden alcohol. 

 Zo, zelfs als er geen medische reden is om alcohol te vermijden, oudere mannen en  vrouwen zouden het tot één alcoholische drank per dag moeten beperken.