Mythes & Feiten 

 

Een deel van algemeen aangenomen mythen over alcohol, door wetenschappelijke opzoekingen en statistieken  de wereld uit helpen.

 

Mythe Alcohol vernietigd de hersencellen

Feit Een gematigd alcoholgebruik vernietigd geen hersencellen. In feite              wordt het meestal geassocieerd met een  verbeterend werkende                  (mentale) functie.

Mythe 2  Witte wijn is een goede keuze voor mensen die een lichte drank                   met weinig alcohol willen.

Feit    Eén glas wijn, wit of rood, één fles bier of  één whisky of één ander                geestrijke drank, allen hebben ze het zelfde alcoholgehalte als het                tenminste uit het daarvoor voorziene glas word gedronken. Ze                      geven ook het zelfde resultaat bij een ademtest. 

Mythe 3  Een " Bierbuik "  krijg je van het drinken.

Feit       Een " Bierbuik " is de oorzaak van teveel te eten. Geen bier of                          ander alcoholische drank is daarvoor nodig.

Mythe 4   Als men steeds hetzelfde blijft drinken is men niet zo snel                              dronken. Het mengen van bier, wijn, en andere geestrijke drank                      zorgt ervoor dat men vlugger dronken is

Feit     Het alcoholgehalte in het bloed is wat beslist of je dronken of                        nuchter bent. zie

feit 2. Alcohol is alcohol en een drank is een drank.

Mythe 5    Koffie drinken help om te ontnuchteren.

Feit        Alleen de tijd kan ervoor zorgen dat iemand nuchter wordt, niet                     zwarte koffie, een koude douche, oefeningenof andere                                     remedies. Alcohol verlaat het lichaam van iedereen met een                           constante afbraak van .015% alcohol bloedgehalte per uur. Dus, i                  iemand met een bloedgehalte van .015 zal in één uur volledig                       nuchter zijn terwijl iemand met tien keer zoveel (.15) tien uren zal                 nodig hebben om volledig nuchter te zijn. 

Mythe 6   Iemand die lang genoeg drink zal een alcoholist worden.

 Feit         Er is simpelweg geen enkele wetenschappelijke basis voor deze                      interpretatie, die waarschijnlijk zijn origine heeft gekregen in de                      ideologie van een of andere gematigdheid- of                                                    geheelonthoudersbond.

Mythe 7  Van alcohol drinken wordt men dik.

Feit      Dit is een zeer geloofde mythe, zelfs onder Medische                                       beroepsmensen, want alcohol heeft caloriewaarden. Intensief                       onderzoek over de gans wereld heeft tot het besluit geleid dat het               drinken van alcohol er niet voor zorgt dat er een gewicht toename               is bij mannen en wordt dikwijls geassocieerd bij met een licht                         gewicht verlies bij vrouwen.

Mythe 8   Alcohol stopt de groei van kinderen en vertraagt hun                                      ontwikkeling.

Feit        Wetenschappelijk medisch onderzoek steunt deze mening niet.                   Dit is ook weer zo een slogan van de één of andere                                           gematigdheid- of geheelonthoudersbond.

Mythe 9    "Binge" drinken is een epidemisch probleem in Hogere                                       scholen. 

Feit      Binge drinken is klinisch en gewoon gezien als een  periode van                     buitengewoon veel drinken en dit gedurende en paar dagen                            waarin  de drinker meerdere keren totaal " flipt". Weinig Uni.                            studenten begeven zich aan zulk een activiteit. Alhoewel, een                       deel van hen toch minstens vier glazen per dag drinken ( of vijf                     voor de mannen). Niettegenstaande veel van deze jonge mensen                misschien nooit dronken worden worden ze toch gebrandmerkt                    als " Binge drinkers " door sommige onderzoekers.In de praktijk                      stellen we vast dat het " Binge drinken " sterk verminderd. In                          werkelijkheid is het zo dat het drinken onder de studenten                              verminderd en dit telt ook voor de stevige drinkers onder                                hen.

Mythe 10  Mannen en vrouwen met hetzelfde gewicht kunnen evenveel                        drinken.

Feit            Vrouwen zijn sneller onder invloed omdat ze een lichtjes hoger                     vetgehalte en een magerder spierweefsel  hebben, waarbij                             alcohol gemakkelijker in hun minder percentage aan                                         lichaamswater wordt geconcentreerd. Zij hebben ook minder                         van het enzym (dehydrogenase) dat alcohol opsplitst. Ook de                       hormonale veranderingen tijdens hun menstruele cyclus kan                         de alcoholabsorptie  één  graden beïnvloeden.

 Mythe 11      Eén enkele slok alcohol kan er voor zorgen dat het kind van                            een  zwangere vrouw het" Foetaal Alcohol Syndroom ( FAS)                            krijgt.

 Feit         Uitgebreid medische onderzoek bij honderdduizenden vrouwen                   van rond de wereld slaagt er niet in om wetenschappelijk                                 bewijsmateriaal te vinden dat het drinken van veel minder een                       slokje van alcohol door een  aanstaande moeder " foetaal                               alcoholsyndroom " kan veroorzaken. Natuurlijk, zou de veiligste                     keuze  tijdens de periode van zwangerschap zich onthouden                         moeten zijn.

 Mythe 12   Mensen die géén alcohol drinken zijn volledig  alcohol vrij 

 Feit           Gedurende 24u produceert ieder menselijk lichaam alcohol en                       dit elke dag vanaf de geboorte tot de dood. Daarom is er altijd                       alcohol in ons lichaam.

Mythe 13   Alcohol reclame verhoogt het drankgebruik. 

Feit         Honderden wetenschappelijke studies over de ganse wereld                          hebben duidelijk aangetoond dat alcohol reclame  niet leid tot                     een stijging van het drankgebruik of drankproblemen.

Mythe 14    In flessen " Tequila " zit een worm. 

Feit       Er zit geen worm in " Tequila ". Het is " Mescal "  een geestrijke                        drank gemaakt van een andere plant. En het is geen " worm "                           maar een vlinderrups " Hipopta Agavis " die men " Gurano "                             noemt.

Mythe 15      Mensen die hevig kunnen drinken zijn te benijden. 

Feit            Mensen die stevig kunnen drinken zonder dronken te worden                       hebben waarschijnlijk een verdraagzaamheids graad ontwikkeld                     voor alcohol wat ook een indicatie is voor afhankelijkheid.

Mythe 16  Er zouden vele levens gered worden als niemand nog alcohol                        dronk..

Feit         Sommige levens zouden gered worden van ongevallen die nu                        veroorzaakt worden door dronken rijden en van                                                   gezondheidsproblemen, oorzaak de alcohol. Alhoewel, vele                           ander levens zouden verloren gaan door een stijging van                                 coronaire hartziektes. 13 Studies hebben uitgewezen dat alleen                     al in de USA, 135.884 levens zouden verloren gaan door                                 hartziekten en dit wegens geheelonthouding.

Mythe 17    Dronkenschap en alcoholisme zijn hetzelfde.

Feit          Veel niet alcoholisten komen per gelegenheid wel eens onder                        invloed of dronken. Als deze niet verslaafd zijn aan alcohol zijn                      het geen alcoholisten. Het is zeker dat onder invloed zijn nooit                     veilig is en best vermeden wordt. Het is beter niet te drinken of                      wel héél gematigd. Terwijl het zeer matig gebruik van alcohol                          geassocieerd wordt met een betere gezondheid, het misbruik                         van alcohol geassocieerd is veel ongewenste gezondheids                              problemen.

Mythe 18   Alcohol is de oorzaak van het alcoholisme

Feit         "Alcohol is niet meer de oorzaak van alcoholisme dan suiker de                        oorzaak is van diabetes." Als alcohol de oorzaak zou zijn van                            alcoholisme zouden alle drinkers alcoholisten zijn. Binnen de                          AA  ( Anonieme Alcoholisten ) wordt algemeen aangenomen                       dat men als alcoholist geboren wordt  en dat de alcohol niet de                      oorzaak is dat ze alcoholist geworden zijn. Zij beweren dat vele                     mensen geboren worden en sterven als alcoholist zonder ooit                       een druppel gedronken te  hebben.Natuurlijk kan een mens                          geen drinkende alcoholist zijn zonder alcohol.

Mythe 19      Als er minder alcohol te krijgen was zouden er minder                                       alcoholisten zijn. 

Feit          Dit is een idee dat tijdens de " drooglegging " in de USA en in                         een aantal andere landen getest werd. Er is geen associatie                             tussen de beschikbaarheid van alcohol en alcoholisme.

Mythe 20     Het studenten leven, UNI en Hogere scholen, zet                                               geheelonthouders toch aan tot het drinken van                                                  alcohol. 

Feit      Volgens de meeste statistieken hebben de meeste studenten al                   een drinkers ervaring als ze aan hun hogere studies beginnen en                   de  hoeveelheid drinkers neemt haast niet toe.