De Principes en de Deugden van AA

Onlangs werd ik gevraagd waar de principes van AA vandaan kwamen.

De stappen van AA zijn de " Principes " van het Programma dat wij uitoefenen, zoals die in het  "Big Book " worden vermeld. In de loop van de jaren zijn de lijsten van de deugden die aan elk van de Twaalf Stappen en hun onderliggende geestelijke aard beantwoorden  in Amerikaanse lokale en regionale AA edities verschenen.

De oorsprong van deze lijsten is onbekend, hoewel zij door vele Twaalf stapleden worden gebruikt.  Na het afschuimen van Internet vond ik een paar van die lijsten.

- De principes en de Deugden van AA

- Principes van de 12 Stappen

- En een andere lijst

De principes en de Deugden van AA:

Eerlijkheid

Stap 1. Wij gaven toe dat wij machteloos waren tegenover de  alcohol  en dat ons  leven  stuurloos was  geworden.

Hoop

Stap 2. Kwamen te geloven dat een macht groter dan wijzelf ons weergezond kon maken.

Geloof

Stap 3. Namen een besluit om onze wil en ons leven over te geven aan de zorgen  van  God aangezien wij hem begrepen.

Moed

Stap 4. Maakte onverschrokken een morele inventaris op.

Integriteit

Stap 5. Vertelden aan God,  en aan een ander persoon de juiste aard van onze misstappen.

Bereidheid

Stap 6. Waren volledig bereid om God  al deze tekortkomingen van ons karakter te laten verwijderen .

Nederigheid

Stap 7. Hebben Hem nederig gevraagd om onze tekortkomingen te verwijderen.

Broederliefde

Stap 8. Maakte een lijst van alle personen die wij ( op welke wijze dan ook ) gekwetst hadden.

Rechtvaardigheid

Stap 9. Maakten waar mogelijk het weer goed met deze mensen, behalve wanneer dit doen  hen of anderen zou kwetsen.

Volharding

Stap 10. Bleven een persoonlijke inventaris opmaken en toen wij verkeerd waren  onmiddellijk toegelaten het.

Spirituele

Stap 11. Zochten door gebed en meditatie om ons contact met God te verbeteren aangezien wij hem begrepen, die slechts voor kennis van van hem bidt zal  voor ons en de bevoegdheid om dat uit te dragen.

Dienst

Stap 12. Hebben een spiritueel ontwaken gekend. Wij probeerden om deze boodschap door  te geven, vooral alcoholisten en beoefenen deze principes in al onze zaken.

 

Principes van de 12 Stappen

1. Overgave. (toegeven aan de hopeloosheid.)

2. Hoop. (Stap 2 is het spiegelbeeld of het tegengestelde van stap 1. In stap 1 geven  wij  toe dat de alcohol onze hogere macht is, en dat ons leven stuurloos  is. In stap 2,vinden wij een andere  Hogere Macht die, hopen wij, ons weer gezond zal maken waardoor we ons leven weer zelf kunnen  beheren.) 

3. Verplichting. (Het sleutelwoord in stap 3 is besluit.)

4. Eerlijkheid. (Een inventaris van zelf.)

5. Waarheid. (Spontane bekentenis aan God en een ander persoon.)

6. Bereidheid. (Verkiezend om karaktergebreken te verwijderen.)

7. Nederigheid. (Naakt, staande vóór God, zonder iets te kunnen verbergen Hem  vragen om onze gebreken - in Zijn ogen - te verwijderd)

8. Bezinning. (Wie hebben wij schade berokkend? Zijn wij klaar om dit te wijzigen?)

9. Goedmaken. (Het goedmaken, vergoeding/correctie, etc…)

10. Waakzaamheid. (beoefenen van zelf ontdekking, eerlijkheid, nederigheid,  bezinning en wijzigingen op kortstondige, dagelijkse, en periodiek basis.)

11. Aanpassen. (Wordend als één met onze Hogere Macht.)

12. Dienst. (Ontwaken in een nuchter nuttig zijn.)

 

- Nog een andere lijst

Stap 1: Eerlijkheid - Na vele jaren van ontkenning, kan het herstel enkel beginnen  met  één erkenning van machteloos te zijn over de alcohol - voor  alcoholisten en  vrienden en familie.

Stap 2: Geloof - Het schijnt een geestelijke waarheid te zijn, dat vóór een  Hogere Macht kan beginnen te werken,  u eerst moet geloven dat het kan.

Stap 3: Overgave - Een leven van zelf wil  kan wenend aan een eind komen en  voor altijd veranderen, door een eenvoudig besluit te nemen,  je overgeven  aan een Hogere Macht.

Stap 4: Het Zoeken van de ziel - Er is een gezegde in het 12 stappenprogramma dat  het herstel een proces is en geen gebeurtenis. Het  zelfde kan voor deze stap worden gezegd - er zal  zeker meer ontdekt worden.

Stap 5: Integriteit - Op zich waarschijnlijk de moeilijkste van alle stappen. Stap 5 is ook  de stap die ons de grootste mogelijkheid biedt om te groeien.

Stap 6: Aanvaarding - De sleutel tot Stap 6 is aanvaarden - het aanvaarden van  karakter tekorten zoals ze zijn en volledig gewillig worden hen te laten gaan.

Stap 7: Nederigheid - De geestelijke nadruk van Stap 7 is nederigheid, vragend aan  een Hogere Macht om iets te doen dat door zelf wil niet kan worden gedaan.

Stap 8: Bereidheid - Het makend van een lijst van zij die schade leden alvorens in  herstel te zijn gegaan kan eenvoudig klinken. Het bereid worden om deze goedmaking  te gaan doen is het moeilijke deel.       

Stap 9: Vergiffenis - Het maken van wijzigingen kan een bittere pil om slikken zijn, maar voor zij die ernstig werken aan hun herstel is het een goed medicijn voor de geest en de ziel.

Stap 10: Onderhoud - Niemand geef graag fouten toe. Maar het is absoluut noodzakelijk om geestelijke vooruitgang te handhaven in ons herstel.

Stap 11: Contacteren - Het doel van Stap 11 is het plan van God te ontdekken zoals  u  hem begrijpt.

Stap 12: Dienst -- Voor diegene in het herstelprogramma, Stap 12 is eenvoudig   „hoe het werkt.“

 

Uit al het hierboven genoemde komt het belangrijkste- Principe van de Anonieme Alcoholisten

" Wij moeten het weggeven om het te behouden! "

Zoals in zo vele zaken, vooral met ons alcoholisten is onze geschiedenis ons grootste bezit!. Ieder van ons kwam aankloppen bij AA met een zware en lange geschiedenis van

" DINGEN DIE NIET WERKTE,  ZAKEN DIE NIET KONDEN ... ".

Vandaag, in AA en  herstellend, hebben we aan ons zwaar en lang verhaal „ DINGEN DIE WEL WERKEN en ZAKEN DIE WEL KUNNEN !!“ toegevoegd en wij zullen geen spijt hebben over het verleden en zullen er ook de deuren niet voor sluiten!!

Jos P. - AA