Te veel, te weinig zelfvertrouwenTe veel, te weinig zelfvertrouwen

“Men ziet de splinter in het oog van een ander, maar niet de balk in zijn eigen oog”, is een gekende spreuk. Er is wel een groot verschil tussen een splinter en een balk.
Een splinter is maar een nietig stukje hout. Wie met de hand over een
ongeschaafd stuk hout wrijft, kan weten wat het betekent als er een splinter onder zijn huid gedreven wordt.
Een balk is heel wat anders. Het is een zwaar geval, dat meestal dient om heel wat gewicht te dragen.
Het is nu wel zo dat we dikwijls en gemakkelijk fouten of gebreken zien bij
anderen en niet bij onszelf. We hebben er soms veel moeite mee de gebreken van anderen te verdragen.
En toch gaat het vaak maar om onnozele dingen: een zenuwtrek, een houding, een manier van doen, kijken of spreken.
Het werkt op onze zenuwen. We zijn er als de kippen bij om anderen op hun gebreken te wijzen. En zo vernietigen we dikwijls het laatste restje
zelfvertrouwen dat er bij die ander nog aanwezig was.
Wie zo handelt is gewoonlijk een lastig mens vol zelfvertrouwen, met een
moeilijk karakter.
Wie de gewoonte heeft overal de baas te spelen, weet vaak niet hoevelen er onder zijn drang te lijden hebben. Er is ook geen mens die hem op zijn gebreken durft te wijzen.         En het zelfvertrouwen groeit.

Wie zich bewust is van eigen zwakheden en fouten, zal ook meer begrip hebben voor gebreken van anderen. Hij zal meer geduld hebben, meer verdraagzaam zijn, veel minder oordelen en met meer zelfvertrouwen door het leven gaan. Hij zal inzien dat hij niet de rechter moet spelen over zijn medemensen.

Als drankende alcoholisten hadden we de mogelijkheid tot kiezen   verloren, wat ons drinken betreft. We waren het slachtoffer van een drang die ons leek te bevelen door te gaan met de zelfvernietiging. Toch maakten we allen een keuze die zou leiden tot herstel.
Door het beleven van het AA—prograrnma, door de steun en de aanmoediging van de groepsleden, ging ook het zelfvertrouwen groeien, want we zagen dat het kon.

Ik  kon zeggen dat ik van plan was nooit meer alcohol te drinken.
We moeten, zoals een boom, goede vruchten voortbrengen.

Daarmee wil ik zeggen: maak er een gewoonte van vooral naar de goede eigenschappen in de ander te  zoeken.

Niemand heeft het recht om wie dan ook te oordelen of te veroordelen.
Iedereen, zonder onderscheid, die binnenkomt in AA, heeft recht op herstel, recht op groei, recht zijn zelfvertrouwen en dat van de anderen terug te krijgen. Dit vertrouwen moet eerst van ons komen, dat moet hij voelen, en dan voelt hij de Hogere Macht.
Draag de anderen een goed hart toe en ge zult geneigd zijn om ook goedhartig, vriendelijk en vol zelfvertrouwen te zijn tegenover allen met wie ge omgaat.
Jos, webmaster
.