Jongeren en Alcohol

 

De voetbaltrainer:

Mijn jongens zuipen zich vol, of ze nu gewonnen of verloren hebben doet er niet toe.    " coma –drinken " noemen ze dit.

De lerares:

De lessen op maandagvoormiddag kan men best vergeten, dan slapen de studenten hun  " Weekendroes " uit

De studenten:

Onze wiskundeleraar drinkt er tijdens schooluitstapjes al eentje voor het ontbijt.

De leraar:

Een klikje heeft al, om hun diploma te vieren een

"AII-You-Can-Drink-Reis " naar Spanje geboekt. Na de examenstress willen ze enkel nog " plezier " hebben zeggen de studenten.

Zulke gezegden kent u zeer waarschijnlijk ook.

Meer en meer wordt de indruk, dat reeds voor veel jonge mensen in de ban van de alcohol en zelfs verslaaft zijn en dat dit aantal angstwekkend groeit.

Dat men de afhankelijkheid vroeger opmerkt kan onder anderen daar aan liggen dat de gemeenschap haar houding tegenover het alcohol gebruik veranderd heeft en zeker voor wat betreft de jongeren.

 

De hoofdzakelijk door hun gepropageerde uitdrukking dat men

" zonder alcohol niet in stemming komt "

 

Daarbij komt, dat bij vele alcoholconsumenten de beginouderdom naar beneden gegaan is, maar voor alles heeft de omgang met de alcohol zich veranderd. De jonge generatie staat er financieel veel beter voor dan vroeger.

Daarbij zijn ook de hoeveelheden en het alcoholgehalte, wat vele, deels nog niet eens lichamelijk volwassen geworden jongeren, drinken sterk gestegen.

Het komt altijd weer tot excessen, vooral in die klikjes waar

" coma-drinken " aanzien wordt als een spelletje.

Vooral tijdens het weekeinde worden meer en meer bedronken jongeren en zeker niet alleen jongens, in de inventiestations van de ziekenhuizen of in de ontnuchteringcellen van de politie binnenbracht.

Het begin van het alcohol gebruikt begint meestal in een groep van gelijke ouderdom.

Jongeren aanvaarden hoogstens nog dat de volwassene, hun ouders, hun goed gevulde " Party kelder " of huisbar aan hun overlaten.

Al deze factoren kunnen er toe leiden dat afhankelijkheid van alcohol duidelijk vroeger begint dan vandaag.

 

Dit is dan ook een uitdagingen voor onze AA gemeenschap want er is een doelgroep ontstaan waaraan wij nog maar aandacht hebben geschonken.

Wij Anonieme Alcoholisten geven in scholen, jeugdverenigingen enz…informatievergadering door het vertellen van onze eigen levens- en lijdensweg en over de gevolgen van ongecontroleerd alcoholgebruik.

De jongeren kunnen alzo ervaren dat onze gemeenschap, ook jonge alcoholisten de mogelijkheid bied om een droog en toch nog een tevreden nuchter te leven.

Wij verwachten dan ook geen directe spontane reactie van deze jongeren maar wat we in de omgang met jongeren doen is nog steeds het enige doel van AA " de lijdende alcoholist willen helpen".

Ook al beseffen we dat het een kwestie van tijd zal zijn.

Jonge mensen beweren vooral en gaan er vanuit dat ze geen alcoholprobleem hebben en ook nooit zullen bekomen en als het toch zo ver moest komen zij onmiddellijk met drinken kunnen stoppen.

Belangrijk is desondanks dat zij weten dat er voor hulp is en onze hand uitgestrekt is. Aan de Anonieme Alcoholisten kunnen ze zich herinneren als er in de familie of vriendenkring iemand een alcoholprobleem heeft, of ook wanneer ze zelf voelen dat ze de controle over hun drinken weer eens aan het verliezen zijn en in de afhankelijkheid geraken.

 

Wat de AA niet kunnen:

Van AA kunnen de jongeren geen medische behandeling verwachten.

Wij hebben ook niet de ervaring, de financiële middelen noch de behoefte om ze te helpen zoeken naar werk en/of het oplossen van hun familiale- en sociale problemen.

Wij zullen hen wel aanraden zich te wenden tot de huisarts, leraar, sociale dienst, en andere instanties die hun kunnen helpen.

AA helpt hun enkel met hun drankprobleem

Wie zijn die Anonieme Alcoholisten?  Wat bieden zij in de plaats?

AA leden informeren jonge mensen door het vertellen van hun eigen levenservaring, hun lijdensweg, over de ziekte en hoe ermee te leven.

De verslaafden onder jullie krijgen de belangrijkste hulp: gesprekken met andere Alcoholisten die samen hun ervaring delen en steeds dag en nacht klaar staan om te helpen.

Om aanvaardt te worden bij de AA is er slechts een verlangen om te stoppen met drinken nodig.