IK D R O N K MAAR MET HULP VAN ANDEREN KON IK STOPPEN

Als er iets is wat je nog nooit hebt gehad, ga je ook eens iets moeten doe wat je nog nooit hebt gedaan.