WAT VERBINDT ONS EN WAT ONDERSCHEIDT ONS?

Ik ga beginnen met datgene wat ons, Al-anon, verbindt met AA en ook met het CAD:

  1. In de eerste plaats: de alcohol.  Het ganse gezin heeft te lijden door de ziekte van het alcoholisme.

  1. De gezamenlijke open vergaderingen, de Provincie- en landdagen en zoals nu,   een gezamenlijke ontmoetingsavond waar we van gedachten kunnen wisselen over een bepaald thema.

  2. AA, Al-anon en Alateen zijn allen gebonden door anonimiteit. Wij hebben dezelfde tafelkaart tijdens de vergaderingen: Wie je hier ziet, wat je hier hoort vertel het niet voort.

  3. Wij zijn ook verbonden door de 12 stappen; onze leiddraad om het programma tot herstel toe te passen.

 

Wat ons onderscheidt:

  1. Is de ziekte van de verslaving aan alcohol. Wij zijn geen verslaafden, wij hoeven niet te vechten tegen de drankduivel. Wij zijn, zonder het te weten, ziek geworden door alle ellende en miserie dat teveel aan alcohol met zich meebrengt.

  2. Door de anonimiteit van onze partners te respecteren, is het voor ons heel moeilijk om Al-anon beter bekend te maken.

  3. De beleving van de 12 stappen: veel partners van ons Al - Anonleden, hebben een verkeerd beeld van onze vergaderingen. Ze denken dat wij alleen over hen spreken, in hun ogen is dat een beetje zoals roddelen; maar zo werkt Al-anon niet.

      Wij gebruiken de 12 stappen om te leren aanvaarden dat alcoholisme een ziekte is, deze ziekte los te laten, terug vertrouwen te hebben en het allerbelangrijkste,  onszelf terug heel graag zien.

Ik ga nu onze beleving en werking van de 12 stappen toelichten aan de hand van ons Al-anon-hotel met zijn 12 verdiepingen.

Een artikel uit 1974 .....

Een Al-anon-hotel

Wist u dat Al-anon hotels ter beschikking heeft? Ieder Al-anon-lid, die dit verlangt, kan eigenaar worden van een Al-anon-hotel. Het kost niets. Hoe zo'n hotel eruit ziet?

In ieder geval staat de fundering op een rots. Je hoeft geen angst te hebben voor scheuren of verzakking. Als er wel eens een ruit stuk gaat, verandert dat toch niets aan het geheel. De constructie bestaat uit 12 verdiepingen. Op het gelijkvloers vind je de ontvangstzaal. Hier kun je koffie en frisdrank krijgen en er staat ergens een hoed, om je toe te laten bij te dragen tot het onderhoud van het gebouw, voor zover je daartoe bereid bent.

Met de lift kan je tot op de verdiepingen. Op de hoogste verdieping is het solarium, waar mensen liggen te zonnen in een gelukzalige voldoening en waar ze zich koesteren in een harmonieuze medemenselijke samenhorigheid. Maar tussen het gelijkvloers en de twaalfde verdieping, vind je op iedere verdieping een totaal andere inrichting. We kunnen je ten zeerste aanbevelen om die andere verdiepingen eens nader te bekijken. Laat ons dus de lift nemen, en je drukt op één van de 12 knoppen die je verkiest.

 

-          Het eerste verdiep lijkt wel een spiegelgalerij. Er is niets van jezelf dat er verborgen blijft. Het is niet altijd even mooi wat je ziet, maar je ziet jezelf zoals je werkelijk bent en waarschijnlijk voor de eerste keer. Als je denkt dat er iets verkeerd is, dan kan dat wel verholpen worden, daarvoor gaan we dan naar tweede verdieping.

-          Op het tweede verdiep zal je iemand vinden die je keurt en onder handen zal nemen, zonder dat je er iets van merkt. Je hoeft er zelfs niet voor te betalen. Je hebt te doen met een groep mensen, die je zullen bijstaan met raad en daad. Hoe verwaand je ook nog bent, geef jezelf er maar gerust aan over, je hoeft niets te vrezen, integendeel.

-          Op het derde verdiep mag je even uitrusten om tot een besluit te kunnen komen. Een besluit om verder te gaan of terug te keren. Als je besluit om verder te gaan, dan wacht je beloning op de 12de verdieping.   Wil je terug, dan kan het gebeuren, dat je in de kelder terecht komt, wat niet zo'n aantrekkelijk vooruitzicht is.

-          Op het vierde verdiep, en hier gaan we toch verder, worden we zorgvuldig gewogen op een morele balans. Het is altijd goed te weten hoe zwaar we wegen.  Soms geeft dat een aanduiding dat we teveel van het ene of te weinig van het andere doen. Je kan er ook vitamines krijgen. Zo zijn er vitamines voor het verbeteren van de naastenliefde, verdraagzaamheid , eerlijkheid, emotionele stabiliteit, goed geleide instincten enz. 

-          Op het vijfde aangeland kunnen we gezellig praten in de ontspanningszaal. Heel rustig, sereen, maar ook eerlijk. Je kan er je hele hart uitstorten. Alle frustraties en tekortkomingen die je dwars zitten kan je zo van je afleggen. Nadien voel je je volledig opgelucht en het angstgevoel verdwijnt uit je buik.

-          Op het zesde en zevende kunnen we al onze overtollige rommel kwijt. Hier wordt aan zolderopruiming gedaan. Wat je ervoor in de plaats krijgt is geen geld, maar wel nederigheid. Met die nederigheid gaan we een heel nieuw leven beginnen.  Als we nu even terug zouden gaan naar de eerste verdieping, zouden we reeds  een heel ander persoontje in de spiegels zien.

-          Op de achtste en negende verdieping vinden we alle mensen, familieleden, vrienden en werkgevers die we in de loop van ons leven schade hebben berokkend. Morele, lichamelijke, financiële en materiële schade. Er zijn er zoveel, dat ze daarvoor 2 verdiepingen hebben voorbehouden. Hier maken we terug alles goed of we proberen het althans. Het heeft geen zin om verder naar boven te gaan als je nog gebukt gaat onder de last van vijandschap, wrok of wraakgevoelens.

-          Op de 10e verdieping kunnen we eindelijk eens een saunabad nemen om alle poriën te reinigen van alle fouten die er nog resten of die in de loop van de dag ingedrongen zijn. Een fikse massage nadien en we zijn klaar voor de 11de knop.

-          Op de elfde verdieping belanden we in een zuivere ongerepte natuuromgeving.

      Alles is er rustig en stil. Vredig vol van jezelf, sereen vanbinnen. Het is de   geschikte plaats om te mediteren, na te denken en misschien, wie weet om te bidden. Ons uitzicht van hieruit is oneindig ruimer, het reikt tot de verre horizon. De lucht is helder blauw en onbezoedeld en zo is ook ons hart.

Als we dan eindelijk op de 12de verdieping aankomen voelen we ons goed, volledig hersteld, kerngezond en actief en dat was toch de bedoeling of niet soms?

En zo kunnen we de 12 knoppen in de lift verder gebruiken. Soms moeten we even terug naar beneden, naar het 10de, of het 7de verdiep, of misschien nemen we gauw een stortbad op de 10de verdieping. Het doet er werkelijk niet toe hoe laag we teruggaan. Die 12de knop blijft altijd in ons bereik!

Wenst u beheerder te worden van een Al-anon-hotel? Dan kan dat heel gemakkelijk, want er zijn er nog veel voorhanden. In feite is er één voor ieder Al-anonlid!

Kris.