Getuigenis over hoe, wat en waarom AL-ANON

Na bemiddeling van de huisarts, namen AA leden contact op met mijn man. Tijdens dit gesprek maakte er een van hen er mij op attent dat er ook AL-ANON groepen bestaan. Een groep waar ik de nodige steun zou kunnen vinden.

Ik had toen vooral nood aan goede raad en begrip en was op zoek naar een oplossing om dagelijks leven weer draaglijk en genietbaar te maken.

 Bij deze, nogmaals bedank aan die AA vriend.

 

De eerste samenkomst met AL-ANON bracht mij in een wirwar van tegengestemde gevoelens:

- enerzijds wou ik een pasklare oplossing vinden met deze ervaren mensen, om mijn man van de drank te houden.

- anderzijds besefte ik dat ikzelf niet goed bezig was en ook daarin zocht ik hulp.

Het eerste wat men me vertelde was dat alcoholisme een ziekte is en dat ik machteloos was om hem te helpen en het probleem moest loslaten. Je begrijpt dat mijn verwarring wel even groter werd.

Elke samenkomst  werd er over een " Stap " verteld en allerlei situaties besproken en dan werd ieders mening gevraagd. Stilaan begon ik meer begrip op te brengen over het probleem " alcoholisme ", vooral de betekenis " gezinsziekte " en de eerste erkenning dat ook ik " ziek " ben.

Toen wij bij de " vierde stap: we hebben een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf opgemaakt",  kwamen begon er voor mij een pijnlijke zoektocht naar zelfkennis, mezelf onder ogen zien door zowel de negatieve karaktertrekken te durven erkennen, alsook de goede kantjes in het licht te zetten.

Na verloop van een aantal maanden met ups en downs, kon ik weer in mezelf brengen, ontdekte meer geduld en genegenheid voor mijn man en begon eindelijk te beseffen welke strijd hij heeft doorgemaakt en nog elke dag moet voeren. We worden beiden stilaan weer de personen van vroeger.

Maar elke dag moet ik aan mezelf werken om niet in mijn oud gedragspatroon te hervallen.

Daarom blijf ik de steun van AL-ANON nodig hebben. Ik erken dat ik de hulp van een Hoger Macht, in welke vorm dan ook, nodig heb om de rust en de bereikte sterkte te behouden.

Ik hoop dat ik met deze getuigenis andere mensen een beetje troost, hoop en moed kan doorgeven in deze moeilijke strijd.

Chris