Alcohol is wijd en zijd verspreid

 

Iedereen kent alcohol. Het wordt immers vrij verkocht. Je kan het overal kopen en, in de groentewinkel of  zelfs is een benzinestation. Alcohol is trouwens algemeen sociaal aanvaard. Wie drinkt er eens geen pintje of borrel? Of tel eens hoeveel cafés er in je buurt zijn? Dat er alcohol gedronken wordt lijkt dus heel gewoon (wellicht te gewoon )  "Gezondheid ", "proost", met alcohol kan je op alles klinken!?

 De volgende voorbeelden  vind je zeker herkenbaar.

                -  Een glas wijn smaakt lekker bij het eten.

                -  Alcohol geniet een zeer geprezen toepassing op gastronomisch

                    vlak. Bij zo’n gastronomische rijk gevulde menu’s  hoor je geen

                    water te drinken maar en fles  wijn te proeven, te degusteren…..

                -  Een pintje, een glaasje, en borrel past bij een gezellig samenzijn

                    onder vrienden.

                - Wordt  je als een goede  gastvrouw of gastheer aanzien als je

                    alcohol schenkt?

                - Je ziet en goede vriend terug na zoveel jaren; er valt iets te

                   vieren: een bruiloft, een  geboorte, een promotie, op een  nieuw

                   jaar, daar moeten we op toasten….dat doe je toch niet bij een

                   tasje thee of koffie?

                - Er wordt een contract getekend, een auto gekocht….daar klinkt

                   de alcohol mee.

                - Een pintje, een rondje wan de ploeg heft gewonnen. Maar ook

                  na een verloren match  komt alcohol troost te  bieden.

                - Na een ruzie een vermoeiende dag heb je wel en borrel                                   verdiend.

                - Alcohol als troost in sombere dagen.

                - Een borrel als slaapmutsje.

                - Een aperitief voor de betere spijsvertering.

                - Een grog als je verkouden bent.

               - Of men zegt je “ Drink even iets om over die erge schok heen te

                   komen, dan word je  wat kalmer.

               - Je voelt je moedeloos, je zou wel een opkikker willen.

  Je kan wellicht nog situaties bedenken. Men staat eigenlijk niet stil bij het gegeven dat alcohol voor zoveel zaken dienst doet.  Alcohol op Café, in een sportcentrum, in de jeugdclub, thuis……….

Alcohol is een zeer sociaal aanvaard goedje ( op dit ogenblik wordt het zelfs meer geapprecieerd dan roken)

 Alcoholgebruik wordt zelfs vaak aangeleerd onder druk van anderen. Denk maar aan de jeugdhuizen waar men leert meedrinken of een student die voor zijn studiemakkers niet wil onderdoen, of de persoon die beroepshalve veel recepties en etentjes op hun werkprogramma hebben staan.

 Alcohol schenk je als teken van gastvrijheid. Dat is een traditie geworden. Nochtans past hier tevens het gezegd: “ Gezelligheid komt niet uit de fles “;

 Alcoholverkoop wordt oogluikend toegestaan. Toch stelt men anderzijds wetten om het gebruik ervan (zeker het dronkenschap) te beteugelen. In het verkeersreglement werd het toegestane alcoholgehalte in het bloed van 0,8 op 0,5 %. gebracht. Een tegenstelling zou je kunnen zeggen. We wensen de gevolgen van teveel alcohol te voorkomen, toch kan je zoveel alcohol verkrijgen als je maar wil.

 Alcohol, een medaille met twee zijden.

 Bij het drinken van een beetje alcohol kan men een aantal prettige of aangename verschijnselen ervaren. Dit hangt samen met de hoeveelheden alcohol die je drinkt.  Van zodra je meer alcohol drinkt, kan de balans omslaan in onprettige ervaringen en zelfs schadelijke gevolgen hebben.

 Je kan genieten van de lekkere smaak van een heerlijk gerijpt wijntje ( alhoewel de alcohol op zich weinig of geen  smaak heeft ).   Zo zal iemand die de pintjes gulzig achterover kapt er weinig of geen  smaak aan beleven.

 Een borrel 's avonds voor het slapengaan kan je beter doen inslapen. Dat klopt, maar teveel of te vaak bezorgt je onrustige nachten. De kwaliteit van je slaap gaat er ernstig onder lijden.

 Er zijn studies die aantonen dal een beetje alcohol zelfs stimulerend zou werken op onze bloedsomloop, we spreken hier dan wel over 2 à 3 glaasjes per dag en niet meer. Want teveel alcohol doel je bloeddruk juist stijgen. Daardoor is het risico op een beroerte groter bij stevige drinkers.

Een aperitiefje helpt voor je spijsvertering. Te bezorgt je echter maagklachten, misselijkheid, maagzuur,   maagzweren... Een beetje alcohol kan dus stimuleren maar teveel tast je gezondheid aan en kan schadelijke gevolgen met zich  meebrengen. Dit effect zal verschillen van persoon tot persoon en hangt af van hoeveel glazen, hoeveel jaren men  alcohol drinkt.

Op korte termijn kan teveel alcohol je een ongemakkelijke kater bezorgen. Maar op lange termijn houdt  overdreven alcoholgebruik verband met een aantal ernstige aandoeningen. Zo komt er bij alcoholdrinkers meer  slokdarm kanker voor.

In Frankrijk met zijn wijndrinkers, wordt men veel vaker met slokdarmkanker geconfronteerd.  Het risico dat stevige  drinkers een beroerte krijgen, ligt veel hoger. Alcohol brengt heel wat calorieën aan en doet menige weegschaal verder doorslaan. Maar de meest voorkomende en  wellicht ergste kwaal die met overmatig drinken samenhang, is de aantasting van de lever.

De lever functioneert als  een soort ontgiftingsapparaat in ons lichaam. De lever is het orgaan bij uitstek dat de alcohol moet verwerken en  heeft op termijn erg te lijden onder teveel alcoholische drank. Hij gaat dan vervellen (levercirrose) en in een later  stadium  verdrogen (levercirrose). Deze fase is onherroepelijk.

 De lever sterft dan af.

 Zware drinkers hebben

  • 2 x meer kans te sterven aan hartinfarct of een kanker dan niet drinkers.

  • 12 x meer risico een levercirrose te ontwikkelen

  • 3 x meer kans door een verkeersongeval te overlijden.

Alcohol benevelt de gedachten, je voelt je minder vermoeid, minder zorgelijk. Maar alcohol doet ook

je aandacht en reactievermogen verminderen. Talloze trieste verkeersongevallen vinden hun

oorzaak in drank. Maar ook het risico op arbeidsongevallen wordt groter.

Hoe meer alcohol je drinkt, hoe trager je reacties. Die aandachtsreflex vermindert al vanaf een 3-tal glaasjes. Een bestuurder onder invloed krijgt tevens beoordelingsmoeilijkheden in ingewikkeldere of onverwachte verkeerssituaties. Hij neemt minder details waar. Het blikveld vernauwt (tunneleffect). De bocht wordt te laat gezien, men mist de boom of merkt de tegenligger niet. De reactie om plots te remmen of om voorrang te verlenen neemt af. Hij remt later.

Alcohol beïnvloedt je verkeersvaardigheid op verschillende manieren.

 Koffie houdt je wakker, aspirine verdrijft de pijn en alcohol helpt je prettiger voelen.

Alcohol werkt immers kalmerend, doet je ontspannen, maakt je blijer. Je gevoel van zelfvertrouwen en zekerheid vergroot... Kortom, je voelt je opgelucht, je durft meer, je lacht meer...Zo wordt alcohol wel gebruikt als smeerolie om de knarsende menselijke contacten wat vlotter te doen verlopen. Alcohol maakt immers de tongen losser en verzacht de gemoederen.

 Alcohol kan je helpen ontspannen. Zo gebeurt het dat men alcohol gebruikt in bepaalde situaties waarin men zich gespannen of angstig voelt. Vb. men moet een speech houden en drinkt zich wat meer durf in. Of iemand moet naar een nogal deftig feestje waar hij weinig of geen mensen kent en drinkt zich al wal moed in voor hij vertrekt. Men leert alzo bepaalde situaties opvangen en oplossen met alcohol.

Maar is dat wel zo onschuldig?

Alcohol kan ook een tegengesteld effect geven en agressief gedrag in de hand werken. Er zijn mensen die onder invloed alles kort en klein beginnen te slaan. Alcohol werkt bij hen ontremmend. Bij supportersdrama's is alcohol nogal eens de medeverantwoordelijke.

Ok. alcohol kent een aantal prettige kanten, het kan zo gezellig zijn..., je zou je kunnen afvragen wat is er dan mis aan? Inderdaad, gezelligheid kent geen tijd maar wel grenzen.

Drinken kan gezellig zijn, dronkenschap bederft het festijn.

 Wanneer het niet meer om ”maar eens af en toe een druppel “ maar om teveel alcohol gaat, kan alcohol drinken tot allerlei problemen leiden.

Alcoholisme kan een bron van ellende zijn. Men kent wellicht mensen in zijn omgeving die zware drankproblemen kennen, met oplopende ruzies in het gezin, in de vriendenkring, verlies van zijn werk, allerlei moeilijkheden die zich opstapelen tot zelfs een geïsoleerd leven

 (tot het beeld van de dronken man in de goot).

 

  3 Wat is alcohol en hoe wordt het verwerkt

 Je hebt natuurlijk verschillende soorten alcohol. We kennen allerlei biersoorten, wijn (en sher­ry, porto) en gedistilleerde drank (whisky, jenever, cognac,...) Men denkt wel eens dat bier minder kwaad kan dan het drinken van een straffe borrel. We moeten je teleurstellen maar een pint bier is even alcoholrijk als een glaasje wijn of een geutje whisky. Zij bevatten allen 10 gram zuivere alcohol.

 We verstaan hierbij wel de maten die op café geschonken worden. (Hoe sterker de drank, hoe kleiner het glas of de portie) Want thuis ziet men de maten meestal ruimer dan op café.

Onze maag doet wij weinig met de alcohol die je drinkt. Ongeveer 2% wordt door je urine, adem en zweel afgescheiden, maar 98% moet door de lever verwerk worden. Zo zit alcohol vrij snel in je bloed.  

  • l glas (drinkeenheid) komt overeen met   +/- 0,2 a 0.3 %. in je bloed

  • 2 drinkeenheden komt overeen met         +/- 0,4 a 0,6 %.

  • 3 glazen komen overeen met                     +/- 0.6 a 0.9 %.

Nu doet je lever er ongeveer 1 uur ove om 0,15 a. 0,2 %. te verwerken en te verwijderen uit je lichaam. 

Even een paar rekensommetjes:

  Je drinkt 4 pintjes,dat is dus 0,8 à 1,2%. Je blijft 4 uur zonder alcohol en drinkt water of iets niet-alcoholisch, dan sta je terug op 0. Alles is OK.

Wie een fles van 40° achteroverkapt. blijft de hele dag erna nog dronken.

  Om onder de veiligheidsmarge van 0.5%. te blijven mag je zeker niet meer dan 2 a3 pintjes drinken of duurt het 2 a3 uur voor je weer alcoholvrij bloed hebt.

Bestaan er geen middelen om sneller nuchter te worden?

Neen, er zijn geen ontnuchteringsmiddelen. Het lichaam heeft minstens 1uur nodig om de alcohol van 1 borrel of 1 glas pils of  l glas wijn af te breken. 5 drankjes betekend dus dat er 5 uur nodig zijn om je bloed alcoholvrij te krijgen maar neem je de drankjes vlug na elkaar. dan heeft je lever meer lijd nodig om de alcohol af te breken (zelfs 5 x 1u30 = 7u30).

Traag drinken dus.

 Koffie? Cafeïne uit de koffie, thee of cola versnelt zelfs de negatieve werking van alcohol.  Het werkt dus allesbehalve ontnuchterend. Beweging, een luchtje scheppen, suiker eten, iets hartig eten..-Vergeet het maar je wordt niet vlugger nuchter.

 Wanneer je je aan de alcohol hebt verkeken en een kater moet uitboeten met barstende hoofdpijn. vermoeidheid, misselijkheid,.,. helpt alleen maar wachten en veel water drinken. Je moet het zeker niet verhelpen met een minidosis alcohol. De kater gaat er wel mee over, maar je raakt in een kringloop en moet steeds meer en opnieuw alcohol gebruiken.

 Het effect van alcohol kan verschillen van persoon tot persoon en naargelang de situatie.

  Zo zal je het effect van alcohol sterker voelen wanneer je op nuchtere maag drinkt. Als je ver­moeid bent dan werkt de alcohol ook feller door. Drink je de glaasjes sneller na elkaar, dan is er meer tijd nodig om de alcohol te verwelken. Doorgaans kunnen jongeren moeilijker tegen alcohol.

Dit geldt tevens voor vrouwen. Ook ons gewicht blijkt een invloed te hebben op de uitwerking van alcohol. De alcohol wordt als het ware verdeeld over onze totale hoeveelheid lichaamsvocht (ons lichaam bestaat uit ongeveer 2/3 vocht. Een vrouw van 60 kg bevat dus +/-40 liter vocht, een man van 75 kg +/- 50 liter).

Daarom zal het alcoholgehalte van het bloed bij het drinken van eenzelfde hoeveelheid alcohol bij een klein lichaam hoger liggen dan bij een groot lichaam.

 Alcohol is een "hard" drug

 Daarmee wordt alcohol gelijkgesteld met heroïne en cocaïne onder de hard drugs. Roken van tabak of marihuana horen bij de soft (zachtere) drugs.  Dat wil zeggen dat alcohol op zich "een verslavend product" is. In principe loopt iedereen het risico eraan verslaafd te raken. Waarom nu de ene persoon er niet aan gewend raakt en de ander er niet meer zonder kan, is niet zo eenvoudig te beantwoorden.

  Er spelen waarschijnlijk verscheidene factoren een rol. Misschien ontstaat de verslaving deels onder sociale druk of kan een opeenhoping van spanningen aanleiding geven tot het nemen van alcohol als alternatief om die spanningen op ie vangen,...enz.

Alcohol is alleszins een drug. Het beïnvloedt de werking van de hersenen. Het werkt angsten spanningsverlagend. relaxerend. En het effect is zo positief dat men leert drin­ken.

Je voelt je onzeker, je zit op café in gezelschap, je wordt ongeduldig, je bent bang...je drinkt alcohol en je voelt al vlug dat je kalmeert.

Het helpt ook voor de volgende keren

 allerlei situaties

signaal                    →   alcohol —> positief effect

allerlei gevoelens   →   alcohol —> positief effect   

   drinken          Alcohol leidt tot gewenning

 Men geraakt er lichamelijk en psychologisch aan verslaafd. Stopt een verslaafde met drinken dan treden er allerlei ontwenningsverschijnselen op (hevig zweten, beven, angstig, neerslachtig...,)

Je lichaam geraakt er ook aan gewend. De stofwisseling die je alcohol afbreekt neemt toe. De weefsels passen zich aan. De gevoeligheid voor alcohol neemt af. De tolerantie neemt toe. Dat maakt dat je steeds meer moet gaan drinken om eenzelfde effect te bereiken.

 

 Wanneer kantelt de medaille? Wanneer is het teveel

MAKKELIJK TEVEEL

  De schadelijkheid van alcohol kunnen we niet zomaar in cijfers uitdrukken. We kunnen moeilijk stellen dat je zoveel pintjes gedurende zoveel jaren mag drinken voor er enig lichamelijk letsel optreedt. De schadelijkheid of het gevaar van alcoholgebruik situeert zich tevens in de betekenis die alcohol voor iemand heeft. De belangrijke vraag is niet alleen hoeveel drink je maar waarom drink je? Er zijn allerlei manieren om het alcoholgebruik te meten.

 Of het "teveel" is of niet, schatten we nogal aan hoe we ons gedragen of voelen na alcohol. Zo zal je je na 2 drankjes al ontspannen voelen, bij 4 drankjes heb je al tragere reacties en is het risico op autoaccidenten reeds duidelijk verhoogd. Je kan drinken tot je echt dronken wordt en er niets meer van weet.

 

Natuurlijk kan dit effect van alcohol verschillen van persoon tot persoon. Maar je merkt dat reeds een vrij geringe hoeveelheid alcohol al schadelijke gevolgen kan hebben (gedrag in het verkeer...).

 Je zou het alcoholgebruik kunnen aanduiden in gevaarzones wat lichamelijke beschadiging (levercirrose) en sociaal ernstige gevolgen agressief gedrag, relatiestoornissen, werkverlies) aangaat.

 Rode zone:

Er bestaat gemiddeld een HOOG RISICO bij dit alcoholgebruik

vrouwen: > 22 glazen/week

mannen: > 35 glazen/week

Hier moeten we ernstig waarschuwen, zoniet alarmeren.

Oranje zone:

Bij deze zone loopje MATIG RISICO

vrouwen: > 14 glazen/week

mannen: > 21 glazen/week

Groene zone;

Betekent een LAAG RISICO

vrouwen: tot    14glazen/week

 mannen: tot   21 glazen/week

Dit kan echter reeds teveel zijn.

 

Je moet je dus niet blindstaren op zulke cijfers want minder drinken kan voor jou zelfs teveel zijn. En aan zo'n hoeveelheid per week zit je vlugger dan je denkt. We zijn ervan overtuigd dat het hem niet zozeer om de hoeveelheid gaat, maar wel: wal be­teken alcohol voor je en hoe kan je ermee omgaan?

  Er zijn immers verschillende gradaties in drinken.

Je drinkt maar eens af en toe of alle dagen maar enkele glaasjes. Je kan af en toe teveel drin­ken of je kan altijd over de schreef gaan of je kan niet meer zonder alcohol. Waar loopt het dan ergens fout?

We kiezen hier voor de indeling, verschillende manieren van omgaan met alcohol waarbij je geleidelijk van de ene naar de andere fase kan evolueren.

 

  1. A) Geheelonthouders

Wellicht zijn er niet zo veel. De meeste drinken al eens iets of ooit eens.

Zo schreef Simon Carmiggelt hierover een zin die lot nadenken stemt:

 "Geheelonthouders hebben gelijk, maar alleen alcoholisten weten waarom".

 

  1. B) Sociale drinkers

Zij gebruiken alcohol maar kunnen zich beperken qua hoeveelheid, qua frequentie en qua situatie.

Men noemt dit "geïntegreerd" gebruik van alcohol. Dat wil zeggen dat zij op bepaalde mo­menten of in bepaalde situaties steeds "neen"kunnen zeggen. Vb. Ik ben met de wagen dus ik drink niet.

Of je drinkt eens een glaasje in gezelschap of thuis. Je voelt je er goed bij en geniet ervan. Maar je kan op het ogenblik beslissen of je ja of nee verder drinkt en hoeveel je drinkt. Je kan alcohol reserveren voor bepaalde gelegenheden (vb. een etentje).

Sociale drinkers controleren en beheersen hun alcoholgebruik naar hoeveelheid (hoeveel drink ik), naar situatie (wanneer drink ik) en naar frequentie (hoe vaak drink ik).

 C). Probleem drinkers

Er zijn personen die alcohol nodig hebben om te feesten. Voor hen is er geen feeststemming of kan er geen gezelligheid zijn zonder dat er alcohol aan te pas komt. Zij gebruiken alcohol als stimulans. om in de stemming te komen.

Anderen hebben alcohol nodig om te kalmeren.

Wanneer zij zich gespannen voelen, zich in een onzekere situatie bevinden of met een gevoel van onvoldaanheid of frustratie kampen, proberen zij dit gevoel te vermijden of te maskeren met alcohol.

Alcohol dient hier als tranquillizer, om zich te kunnen ontspannen. Maar op die manier kan je alcohol drinken aanleren.

Die bepaalde situaties roepen een zekere spanning op. (vb. men moet een speech houden, men moet zijn baas iets gewichtigs vragen of men moet naar een feestje...) Wanneer men deze situaties of gespannenheid opvangt en verdrijft met een drankje, schuilt er een zeker gevaar.

  Op zich kan het misschien zo geen kwaad iets te drinken als men zich nerveus voelt, maar men leert dat alcohol helpt in zo 'n situatie dat het ontspannend werkt.

Zo kan men leren alcohol te gebruiken in situaties die spanning oproepen.

Aanvankelijk kan dat alleen om een speciale gelegenheid gaan. het kan zich echter ook uitbreiden tot alcohol gebruik voor iedere dagdagelijkse spanning. Het is dan zover gevorderd dat men zijn spanning niet meer op een andere manier kan verwerken dan met alcohol.

En daar zit het hem!

  Rühmann stelde het echter anders: "De zorgen die je hebt, verdrinken niet in alcohol, ze kunnen zwemmen".

 C2. Gewoonte drinkers

  Er zijn mensen die op allerlei gelegenheden of sociale verplichtingen zich aan een glaasje tegoed doen. Op zich misschien niet zo erg. zolang het maar bij bepaalde situaties blijft en om gecontroleerd drinken gaat. Maar men kan het zichzelf ook echt gewoon maken te drinken. Wat denk je hiervan? Een aperitief, enkele glaasjes wijn bij de maaltijd, een pousse-café, een borrel aan het eind van de dag, enkele pintjes bij T.V., nog een slaapmutsje.

  Door regelmatig en in allerlei situaties te drinken, kan men een gewoontedrinker wor­den, die tenslotte alle dagen alcohol nodig heeft. Als hij een dag eens niet drinkt, en hij krijgt dan een gespannen, onbehagen gevoel, hij mist iets... dan loopt er iets fout.

 

  1. Overmatige drinkers

  Of men nu uit gewoonte regelmatig drinkt of om spanningen weg te cijferen, er schuilt het gevaar in dat het drinken zo'n ingebakken gewoonte wordt dat men het ook niet geïntegreerd kan gebruiken. Men kan niet meer "neen" zeggen in bepaalde situaties, of na enkele glaasjes niet meer weigeren.

Men wordt een stevige drinker. Men gaat steeds meer en vaker drinken. Denk hierbij aan het Franse type drinker. Hij drinkt bij alle maaltijden en nog eens tussen­door, gespreid over de hele dag. Hij is nooit dronken, maar ook nooit nuchter.

 

  1. Alcoholisten, verslaafden

  Bij hen gaat alcohol drinken met lichamelijke, psychische en sociale gevolgen gepaard. Er is een volledig controleverlies (zij kunnen zich niet meer bedwingen). Er bestaat een voortdu­rende drang naar alcohol. Wanneer ze geen alcohol drinken, ontstaan er ontwenningsver­schijnselen zoals bibberen, eetstoornissen, angst.... Alcohol leidt dan ook vaak tot black-outs (men herinnert zich er 's anderendaags niets meer van), ochtend drinken, tot arbeidsverzuim.

   Zij denken voortdurend aan drank, dromen er zelfs van. Ze kunnen niet zonder alcohol functioneren.

Ze proberen dan wel eens te stoppen om zichzelf te bewijzen dat ze er ook zonder kunnen. maar dat lukt niet. Men voelt zich schuldig dat men drinkt, men schaamt zich erover, dat brengt echter een spanningsgevoel met zich mee dat ondraaglijk wordt en men moet weer drinken. De kringloop is gesloten. En zo kampen zij met meerdere kringlopen. Lichamelijk treden er ontwenningssymptomen op of komen er allerlei klachten naar voor die hen weer doen drinken.

 Heel hun sociale leven raakt zelfs met alcohol verbonden.

   Wat kunnen we besluiten:

Sociale drinker: OK

probleemdrinker. gewoontedrinker: opgelet

overmatig drinker: alarm

alcoholisten: de medaille is al gekanteld.

Zij hebben dringend behandeling en hulp nodig.

 

Let dus op:

-         Wanneer je een verschuiving merkt in je drankpatroon moet je jezelf vragenstellen

    als het groeit van alleen bij gelegenheden of op feestdagen drinken naar een dagelijks

    gebruik wanneer je steeds meer en vaker gaat drinken.

-         Vraag jezelf af waarom je drinkt. Is het om bepaalde spanningen te vermijden? Kan je

    voor T.V. zitten zonder iets te drinken? Kan je ergens naar toe gaan zonder dat je op

    voorhand een glaasje nodig hebt?

 

TEST JEZELF:

 Stop eens met alcohol, drink eens een periode niet en zie en voel wat er gebeurt. Krijg je een onbehaaglijk gespannen gevoel? Mis je iets? Zo ja, dan betekent dit een waarschuwing.

 

Enkele vraagjes

1  Vind je eigenlijk datje teveel drinkt?

2 Vinden anderen misschien dal je wel wal teveel drinkt?

3 Heb je wel eens geprobeerd minder te drinken?

4 Heb je je wel eens schuldig gevoeld over je drinken?

5 Als je onder druk staat, gespannen bent. kalmeer je jezelf dan wel eens met alcohol?

 6 Als je weet dat je binnen een uurnaar huis moet rijden met de auto, neem je dan toch nog een drankje? 

 7 Bedenk je, zo gedurende de dag steeds meer vaste mommenten waarop je een drankje kan nemen? Bij een lunch vb.? Voor, tijdens of na de maaltijd? Bij de koffie? Bij TV?   Als slaapmutsje...

8 Kan je makkelijker tegen drank dan vroeger

 9 Drink je tegenwoordig vaker in je eentje?

10 Heb je zin om 's morgens al alcohol te drinken?

  Ja antwoorden moeten je lot nadenken stemmen!

  Hoe verminder of stop je met alcohol

  ... MOEILIJKER TERUG

 1  De eerste stap lot verminderen of stoppen met alcohol is immers het inzicht krijgen dat er met je alcoholgebruik iets fout loopt. Men erkent voor zichzelf niet altijd dat men nogal veel drinkt. Je krijgt een inzicht op je drinkpatroon door het gedurende een week of 14 dagen eens te noteren hoeveel je juist drinkt. Hoe staat het met jouw weekschema?

2 Belangrijk in heel het proces is de motivatie. Je kan wellicht allerlei redenen opsommen waarom alcohol drinken niet goed voor je is. Maar je ervaart ook prettige effecten, je voelt ook voordelen.

Maak eens een balans voor jezelf op van de voor- en nadelen van je drinkgewoonten.

Ga ook na wat je allemaal wint als je er meer Stopt.

Je hebt minder last van katers, minder hoofdpijn, minder maagproblemen.

Je voelt je fitter

Je kan rustiger doorslapen

Je spaart geld enz...

 3 Door een dagboek op ie stellen kom je de factoren op het spoor die met het alcohol drinken samenhangen.

  Je noteert vb. per week het aantal glazen, de plaats waar je ze drinkt, het tijdstip, in welk

ge­zelschap je bent en hoe je je voelt op dat ogenblik.

Wanneer

 waar

  met wie

  welk gevoel

  hoeveel glazen

 

  Zo verneem je niet alleen hoeveel je juist naar binnen werkt, maar zie je beter waarom je drinkt. Je herkent hierdoor de risico momenten en gevoelens die jou tot alcohol drinken aanzetten,

 

Enkele risicosituaties:

- op café. in de sportkantine

- door anderen een drankje aangeboden krijgen

- ruzie maken

- iemand een belangrijk verzoek moeten doen of om een gunst vragen.

- feestjes

 

Enkele risicogevoelens:

- moeilijk inslapen

- zich angstig voelen

- gespannen zijn enz...

  Wanneer je voor jezelf weet wanneer en waarom je drinkt, sta je sterker in je schoenen en ben je beter voorbereid om je alcoholprobleem aan te pakken.

 

6 Stel een contract op met jezelf en met anderen.

  -Beslis over je limiet. Ga je volledig stoppen of voorlopig afbouwen (in afwachting). Wat stel je als weekrantsoen?

Probeer zeker enkele dagen volledig alcoholvrij te houden.

-Kies een dag waarop je stopt met drinken of gaat afbouwen.

-Leg die datum vast.

 -Hoe ga je de risicosituaties hanteren?

-Tournees kan je vermijden, of je kan gewoon "nee" zeggen. Kan je tijdens de drinkgelegenheden iets anders doen met je handen? (kaarten, biljarten....)

-Doe vooral ook activiteiten die voor jou geen verband met alcohol kennen en waarbij jejezelf kan afreageren en afleiden

(vb. sporten, iets lezen....)

-Je kan misschien samen met iemand afspreken om je drinken af te bouwen. Breng alleszins je omgeving op de hoogte van je goede voornemens.

-Haal alcoholvrij bier en wijn of niet alcoholische dranken in huis als vervangmiddelen.

-Hou je motivatie warm. Heb je al wat positiefs ervaren nu je minder bent gaan drinken?

-Je mag jezelf belonen voor je successen. Je drankgewoonten veranderen kost moeite maar je kan het weer afleren.

 Bij alcoholproblemen is de eerste en belangrijkste stap dat je inziet dat je er wat aan moet veranderen. Heb je problemen met alcohol, lukt het je moeilijk je drinken te verminderen, aarzel dan niet je huisarts erover aan te spreken.

  Naar gelang de graad van de alcoholproblemen kunnen er hulpmiddelen worden aangewend, gespecialiseerde hulp kan ingeroepen indien nodig, maar zeker de zelfhulpgroepen zoals AA – Anonieme Alcoholisten inschakelen want daar zitten de lotgenoten, ervaringsdeskundigen.

 

  ALCOHOL: MAKKELIJK TE VEEL? MOEILIJKER TERUG?

 HET IS  MOGELIJK OM HET ALCOHOL DRINKEN TE   STOPPEN!