Vrouwen EN ALCOHOL!!

 

ELKE DAG ÉÉN GLAASJE, MAAR DRIE IS TE VEEL!

De wetenschapsmensen zijn het erover eens: een glaasje alcohol per dag kan geen kwaad en kan zelfs gunstig zijn voor uw gezondheid. Maar nog altijd is de gulden regel: geniet, maar met mate.

 

VROUWEN DRINKEN ANDERS DAN MANNEN

 Uit onderzoeken is gebleken dat vrouwen alcohol eerder gebruiken om te ontspannen, terwijl  mannen drinken om socialer te zijn. De drinkgewoonten bij een vrouw zijn vaak dezelfde als bij haar partner, haar broers en zusters of haar vriendinnen, terwijl mannen vaker een heel  eigen denkpatroon ontwikkelen

WAAROM VROUWEN MINDER KUNNEN DRINKEN DAN MANNEN

Vrouwen hebben meer vetweefsel, mannen hebben meer spieren. En omdat  weefsel minder vocht bevat dan spieren, blijft de alcohol sterker geconcentreerd in  het lichaam van een vrouw dan van een man. Dat betekent dot een vrouw vergeleken bij een man minder goed tegen alcohol kon; ze voelt het effect al bij een kleinere hoeveelheid en dat effect duurt ook langer.

 Daar komt nog bij dat de gemiddelde vrouw minder weegt dan de gemiddelde man, en dus heeft eenzelfde hoeveelheid alcohol een groter effect bij de vrouw. Bovendien bevat de maag van een vrouw minder van een bepaald enzym dat alcohol afbreekt, en dus bereikt minder alcohol haar organen, met alle mogelijke schadelijke gevolgen. Ook de hormoonschommelingen zijn van invloed; juist voor het begin van de menstruatie, en tijdens de eerste dagen van de maandstonden heeft alcohol net meeste effect.

DRINKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

Heel wat artsen raden hun zwangere patiënten aan om totaal geen alcohol te drinken. En al zijn er geen harde bewijzen dat zo nu en dan een glaasje tijdens de zwangerschap de ongeboren baby ernstig schaadt, toch blijkt uit onderzoeken dat zwangere vrouwen die één glas per dag drinken, meer kans hebben op een baby met een laag geboortegewicht. Excessief drinken tijdens de zwangerschap heeft wél zware gevolgen voor hel kind, en de gevaarlijkste periode is dan het eerste trimester, waarin de organen van het kind gevormd worden.

Deskundigen zijn van mening dat het ook nadeliger is als een aanstaande moeder drinkt zonder erbij te eten.

Wat alcohol en borstvoeding betreft: de meeste deskundigen blijven het afraden, omdat alcohol te gemakkelijk via de melk aan de baby doorgegeven wordt. Wie toch een glaasje meedrinkt, kon het beste minstens een uur wachten voor ze borstvoeding geeft; zo wordt het effect op de baby tot een minimum beperkt.

Over vrouwen en alcohol is er al heel wat geschreven en gezegd. Is een glaasje wijn per dag nu goed of slecht? Is er een verband tussen alcohol en borstkanker en zijn er bepaalde periodes in je leven waarin je beter maar helemaal niet kunt drinken? Er zijn nogal wat tegenstrijdige berichten geweest over de positieve en nega­tieve effecten van alcohol op vrouwen...

EEN GLAASJE PER DAG: GOED VOOR JE HART

Over één ding lijkt men het tegenwoordig toch wel eens te zijn: matig alcoholgebruik vermindert het risico op hartkwalen. Voor vrouwen betekent 'matig alcoholgebruik' dan één glas bier, één glas wijn of één klein glaasje sterke drank per dag. Uit een studie bij meer dan 87.000 verpleegsters tussen de 34 en 59, die uitgevoerd werd door de universiteit van Harvard, kwam naar voren dat vrouwen die elke dag een matige hoeveelheid alcohol dronken, 50% minder kans hadden op een hartaanval en diverse hartaandoeningen. De beschermende invloed was het grootst bij vrouwen boven de 50, waarschijnlijk omdat die ook een groter risico liepen op hartaandoeningen. Overigens heeft matig alcoholgebruik eenzelfde effect bij mannen: uit onderzoek blijkt dat ook bij hen het risico op hartaandoeningen erdoor daalt. Een verklaring kan gezocht worden in de theorie dat alcohol het hart beschermt doordat het gehalte aan 'goede' cholesterol verhoogd wordt. En dat is de cholesterol die de vetafzetting in de kransslagaders tegengaat.

Rode wijn blijkt daarbij dan het gunstigst van allemaal te zijn, want de velletjes van druiven zouden een substantie bevatten die een goede invloed hebben op het gehalte aan 'goede' cholesterol.

... EN HOE ZIT HET MET HET RISICO OP BORSTKANKER?

Heel wat minder opwekkend zijn dan weer de studies, waaruit naar voren zou komen dat vrouwen die drinken, zelfs al is het met mate, een groter risico zouden lopen op borstkanker.

In 1987 werd een studie gepubliceerd die in die richting zou wijzen, maar de bevindingen werden al snel in twijfel getrokken. Veel wetenschapsmensen achten het onwaarschijnlijk dat een kleine hoeveelheid alcohol ook maar enige invloed zou hebben op het ontstaan van borstkanker, en bovendien zit de medische wereld nog met de vraag hoe borstkanker op zichzelf nu eigenlijk ontstaat. In elk geval lijkt men het erover eens te zijn dat de gunstige invloed op het hart de eventuele risico verhoging op borstkanker verreweg overtreft.

ALCOHOL EN SEKS.........

Een andere, tamelijk verrassende bevinding van de laatste jaren is dat de groep vrouwen die matig alcohol gebruiken, ook de minste seksuele problemen blijken te hebben.

Zowel geheelonthouders als zware drinksters blijken meer kans te hebben op seksuele problemen. Het is natuurlijk goed denkbaar dat een bescheiden glaasje alcohol het seksuele genot verhoogt, maar het is ook mogelijk dat vrouwen die met mate drinken, in alle opzichten wat evenwichtiger zijn  ook in hun seksbelevenis.

WANNEER IS HET BETER OM NIET TE DRINKEN?

  • Tijdens de menstruatie.

Alcohol beïnvloedt het vermogen van het lichaam om foliumzuur op te nemen, en dat is nu juist de substantie die het lichaamhelpt om rode bloedcellen aan te maken. Tijdens de menstruatie verliest een vrouw ijzer met het bloed, en dat betekent dat er minder rode bloedcellen geproduceerd worden. Sommige deskundigen zijn ook van mening dat de hormonale veranderin­gen tijdens de menstruatie ook een rol spe­len en maken dat een vrouw dan minder goed op alcohol reageert. Aan de andere kant is het zo dat veel vrouwen tijdens de menstruatie veel vocht vasthouden, zodat de alcohol die dan gedronken wordt, beter verdund wordt. Halverwege de cyclus is er minder vochtretentie, en dan blijft de con­centratie alcohol in het lichaam hoger. In elk geval is het de moeite om na te gaan of er periodes tijdens de cyclus zijn waarop u minder goed op alcohol reageert.

  • Tijdens het volgen van een dieet

Alcohol bevat natuurlijk al de nodige calorieën, en die kan een slankelijner best missen. Maar daar komt nog bij dat kleine hoeveelheden alcohol de aanmaak van maagsappen in de hand werken, zodat u meer eetlust krijgt. Bovendien geeft het drinken van alcohol vaak een vals gevoel van onverzadigd zijn, zodat u niet zo goed meer kunt nagaan of u nu genoeg gegeten hebt of niet.

  • Als u allergisch bent

Als u weet dat u aan bepaalde allergieën lijdt, is er veel kans dat die erger worden bij alcoholgebruik. Bepaalde alcoholische dranken, en in het bijzonder wijn, bevatten namelijk histamine, die een voorname rol spelen bij allergische reacties. Bovendien hebben mensen die aan allergieën lijden vaak een wat zwakker immuunstelsel, en omdat ook alcohol de immuniteit onderdrukt, is het risico op een onprettige reactie dan sterker. Bovendien nemen allergielijders vaak antihistamine, en die gaan slecht samen met alcohol.

  • In periodes van grote stress

Het idee dat een flinke borrel ontspant, is eigenlijk misplaatst. Alcohol verhindert namelijk de opname van B-vitamines in het lichaam, en dat zijn nu juist de stressbestrijders. Ook alcohol als 'slaapmutsje' is niet ideaal: neem liever een glas warme melk. Na een glaasje alcohol valt u mis­schien sneller in slaap, maar het heeft wel een negatieve invloed op de REM-slaap, en dat is nu juist de slaap die het meest rustgevend werkt. Wie met een glaasje teveel op gaat slapen, zal een onrustige nacht hebben, met misschien akelige dromen, en zal bovendien bepaald niet fris wakker worden!

  • Als u gaat vliegen

Heel wat luchtvaartmaatschappijen bieden graag een glaasje alcohol aan, maar eigenlijk kun u het beter bij water houden. De droge lucht en het gebrek aan vocht in het vliegtuig maken dorstig, en dan loopt u kans dat u te veel en te snel gaat drinken. Bovendien droogt alcohol uit, en dat is nu net niet wat u gebruiken kan. Vliegen heeft ook al geen gunstige invloed op de huid, en alcohol maakt dat alleen maar erger. Alcohol doet de bloedvaten uitzetten en dat kan leiden tot gesprongen adertjes, zeker in de droge lucht op het vliegtuig. Hebt u last van vliegangst, ontspan dan liever niet met een drankje, maar doe ontspanningsoefeningen.

  • Als u autorijdt

Eigenlijk is dit laatste vanzelfsprekend: 'glaasje op, laat je rijden' blijft gelden.

  • Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt

Lees altijd aandachtig de bijsluiter: bepaal­de geneesmiddelen gaan gewoon niet sa­men met alcohol.

Bent u niet zeker van uw zaak, vraag er dan de arts naar.