Landdag 2013 60 jaar AA in België Limburg 25/5/2013

Pr. Landdagcomité  : Jos P.

 

Anonieme Alcoholisten

 

Is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Het enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA - lidmaatschap; wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen.

AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling; wenst zich niet te mengen in enig geschil; steunt of bestrijdt geen enkel doel.

Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.

(met toestemming uit "Grapevine")

1 953 - Een naoorlogs begin in Duitsland. Een handvol U.S. soldaten, alle herstellende alcoholisten stationeerden,na het einde van Wereldoorlog 2, in de US Leger basis van München en namen de verantwoordelijkheid aan om de eerste bekende AA groep in Duitsland vormen. In Hotel Leopold op 1 november 1953 was het zo ver.

Het "Big Book " in België. Bij een bijeenkomst van Engelstalige en Belgische alcoholisten in Brussel, stelt Jean L. het "Big Book" en de principes van Anonieme Alcoholisten voor. In de maand  oktober 1953 , beginnen groepen niet alleen in de hoofdstad van België te verenigen maar ook in steden en steden in Vlaanderen en Wallonië.

Het ontstaan in België is hoofdzakelijk te danken aan een zekere Jean L. Hij verbleef meerdere malen in een psychiatrische instelling. In oktober 1953 verbleef hij in het Instituut Brugmans. Via een verpleegster werd hij doorverwezen naar het Ministerie van Volksgezondheid, dat hem verder doorstuurde naar het N.C.A. (Nationaal Comité tegen het Alcoholisme) dat hem verwees naar het boek "Anonieme Alcoholisten ".

Dit is in feite het ontstaan van AA in België.

In België werd een eerste informatievergadering gehouden in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel op 4 maart 1954.

De eerste groep in Antwerpen werd gesticht in 1956. E.P. De Reys, dominicaan, was de drijvende kracht voor de eerste groepen.

Eind 1957 werd door toedoen van E.H. B. Paesmans een informatievergadering gehouden in Hasselt.

De start van de Gentse groep werd gegeven in de "Milk Bar" op 6 december 1958.

In diezelfde periode werd te Kortrijk de eerste groep in West-Vlaanderen opgericht.

De Vlaamse AA-groep in Brussel ontstond na een vergadering in de zaal "Egmont’" te Brussel op 20 april 1960.

De eerste Belgische Landdag ging door in Brussel op 29 mei 1960, en de eerste autonome Vlaamse Landdag in 1961, eveneens te Brussel.

Voor de laatste 60 jaar was Anonieme Alcoholisten ( AA ) de meest voorkomende en vaak het enige hulpmiddel voor de aan alcohol verslaafde mensen.

AA door velen vergruist en voor anderen hun wekelijkse afspraak met het gelukkig nuchter leven.

AA bijeenkomste zijn (soms vranke), open, eerlijke bespreking over alle aspecten om met het begin van het herstel om te gaan. Tijdens deze voor de ene al moeilijker begin periode dan de andere ervaren de alcoholisten reeds de positieve ervaringen van het herstel.

AA vraagt geen lidgeld. In AA zijn enkel mensen met een alcoholprobleem welkom.

Er is geen kritiek in AA en met niemand’ s verklaringen of problemen wordt er gespot. Alle problemen en commentaar worden met respect en confidentialiteit behandeld.

Is AA een behandeling ?

AA is eenvoudig een wederzijdse hulporganisatie. Vele van die voor hun herstel de eerste stap in AA hebben gezet zijn eenvoudig door het bijwonen van AA meetings zonder enige behandeling tot herstel gekomen.

Is AA een godsdienstige groep?

Terwijl geestelijk (niet godsdienstig) onderdelen deel van vele groepen zijn is dit niet universeel. Er is geen vereiste voor godsdienstige of zelfs geestelijke betrokkenheid in AA.

Is AA enkel voor alcoholist?

AA is er enkel voor iemand die afhankelijk is van alcohol.

 

"78 Jaar al is AA het toevluchtsoord en laatste redmiddel voor miljoenen wanhopige alcoholisten. AA is altijd vrij toegankelijk geweest, en het revolutionaire " Twaalf Stappenprogramma " is met succes in de loop van de jaren overgenomen door meer dan 40 andere " 12 stap verenigingen ".

Door de 78 jaar lange geschiedenis van AA loopt er ook eentje van misbehandeling van niet-alcoholische verslaafden en tweevoudig verslaafde alcoholisten omdat deze voor lidmaatschap volgens de eigen criteria van AA en de geestelijke principes van het programma geen lid kunnen worden..  

Vastgelegd in de Twaalf Tradities van AA, die de geestelijke richtlijnen voor alle groepen van AA zijn, is dit een gebrek, ontstaan uit de beperkingen van de tijd van toen.

 

De Vijfde Traditie van AA dicteert dat het eerste doel van elke groep is „ de nog lijdende alcoholist te helpen ".

Vele groepen volgen dit letterlijk, zonder toe te staan aan tweevoudige verslaafden om openlijk over hun druggebruik te spreken zonder het met alcohol in verband te brengen. Zoals op een bord op een vergadering te lezen is:

" Hier spreken wij enkel over Alcohol! "

 

Vijf jaar geleden, op de jaarlijkse Algemene Diensten Conferentie van AA gehouden in de Stad New York, stond het onderwerp „ of mensen over problemen andere dan alcohol mochten spreken" aan de top op de agenda ".

 De conferentie voerde actie om in de literatuur aan de Professionele gezondheidszorg te benadrukken dat het hoofdprobleem van AA " mensen die met een andere verslaving dan alcohol of beide binnenkomen" is.

 Zoals een Algemene stafmedewerker van het Dienst Bureau zei nadat de afgevaardigden vertrokken, „Heel wat groepen staan nu al met de rug tegen de muur omdat ze niet weten wat te doen " en andere zeggen dat " als het niet ophoudt met deze mensen binnen te laten, gaat AA kapot."

 

Onlangs, op een vergadering stak een regelmatige bezoeker zijn hand op. Hij zei dat hij over een problemen moest spreken betreffende een voorschrift van een geneesmiddel dat hij nam voor een verwonding die had. Het was gezegd bij het begin van die vergadering (zoals op iedere vergaderingen in het land): „In overeenstemming met ons hoofddoel, gelieve u te beperken en enkel te spreken over uw problemen met alcohol."

 Het merendeel van zij die de AA meetings bijwonen hebben een veelvoudig substantie gebruikprobleem.

Niettegenstaande diagnose en enquêtes uitgewezen hebben dat de meeste alcoholisten ook nog aan andere substanties afhankelijk zijn , kan men er niet over spreken. En hier begint het schoentje te wringen en wordt er door mensen op het GSO in New York of

  1. N. A. niet de AA van 21steeeuw aan het worden is?

Wat zijn de 12 stappen?

De 12 stappen besproken in AA meetings betrekken de stappen die door de collectieve ervaring van zij die in herstel zijn tot ontwikkeling van een eerlijkheid leidt, een helpende vergevende levensstijl -het soort van leven dat tegenstrijdig is met een verslaving.

 

Hoe lang duurt het voor men verslaafd kan zijn?

 

Veel mensen worden zeer snel na hun eerste glas afhankelijk.

14 % In minder dan 1 jaar

26% In minder dan 2 jaar

50% In minder dan 5 jaar

 

( RehabWatch)

 

Is er behalve praten nog iets in AA ?

 

Ja, het merendeel die AA meetings bijwonen leren andere herstellende mensen kennen tijdens onze " Inter-contact vergaderingen " (samenkomst van meerdere groepen) of onze " Bezinningsweekends – 1 per provincie.

Worden bevriend en gaan sociaal een koffie drinken, eens eten, op wandel , een fietstocht en nemen ook aan andere sociale gebeurtenissen deel.

AA meetings kunnen zo door deze contacten werk verschaffen, betaalbare huisvesting zorgen, financiële problemen oplossen, goede plaatsen om te eten enz………

" Ik wil hier wel duidelijk stellen dat het niet de vereniging van Anonieme Alcoholisten is die hiervoor zorgt maar dat dit enkel komt door de vriendschap en behulpzaamheid van de leden onder mekaar "

Op deze wijze zijn AA meetings ook een hulp voor mensen in herstel met hun sociale en dagelijkse noden en help hen om hun alledaagse uitdagingen niet te ontvluchten.

 

Waar en hoe kan ik een AA meeting vinden?

Tel. 24u op 24u op het nr. 03 2391415 – altijd een lid aan de lijn.

Internet : er is een AA gids op de website van AA Vlaanderen - www.aavlaanderen.org