Vijfde Stap

De betekenis van de Vijfde Stap:  het toegeven van de fouten uit onze dranktijd. Niet alleen in je eentje, maar openlijk  tegenover een ander, de groep, of eventueel tegenover de 'hogere macht', zoals elk die voor zichzelf invult. 

In de 5e stap erkennen we onze schuld en spreken met een ander, die ons vertrouwen heeft, over de juiste aard en omvang van onze  misstappen.

In de vierde stap hebben we de balans opgemaakt. Dat is een momentopname, wie deze stap vaker zet ontdekt dat de balans voortdurend in beweging is.

Niet alleen omdat er nieuwe beelden ontstaan, maar ook omdat we ze steeds anders beoordelen. We ontdekten dat we de feiten misschien aardig op een rijtje kunnen krijgen, maar hoe we de feiten ervaren, is een heel andere zaak.

Er vaak met een ander over praten is een noodzaak. Niet omdat een ander het moet weten of om de nieuwsgierigheid te bevredigen, niet om vergeving of straf te krijgen. Nee, het is noodzakelijk voor jezelf.

Als je niet praat, slaan je gedachten op hol, alles wordt te groot en te zwaar of we praten zo in onszelf dat we alles "logischerwijs" wegredeneren. Door er met een ander over te praten, moet je woorden geven aan gedachten.

Gedachtestromen zijn immers moeilijk te kanaliseren. Woorden moet je kiezen, woorden zijn exacter.

De ander kan, als je op hol dreigt te slaan, even een time-out inlassen zodat je weer met beide benen op de grond komt te staan. Als je jezelf aan het schoon praten bent, kan de ander je even bij de les houden.

Je kunt je vertrouwen schenken aan iemand binnen of buiten de groep. Groepsleden kennen de listen, de trucs en tranen, de schaamte en de vernederingen van een verslaafde uit eigen ervaring. Hij of zij heeft het allemaal zelf meegemaakt. In grote lijnen hebben we allemaal gelijksoortige ervaringen. We kennen de pijn en angst, maar ook de vreugde en verbondenheid. 

Deze stap geeft ruimte. Je krijgt een ander, meer realistisch beeld van jezelf en je ruimt geheimen op. Je krijgt het gevoel vrijer te kunnen leven. Je krijgt de kans om je leven op te bouwen.