Een dankbaar Alcoholist

Ik was ongeveer 7 jaar oud. Vader was het huis van mijn zuster aan het schilderen. Hij had op een stronk een fles bier staan  en ik keek verwonderd naar dat bier en vroeg me af hoe dat zou smaken. Ik wachtte tot het geschikte moment en dan zou ik er en slok drinken. ik wilde weten waarom hij dat zo graag dronk. Op het ogenblik dat hij de hoek van het huis om was en de fles niet meer kon zien op de stronk, liep ik er snel naartoe en dronk een slok. Onmiddellijk voelde ik iets. Ik voelde warm en benevelt. De smaak was absoluut niet slecht en ik hield ervan en ook om het gevoel dat het me gaf.

Slok na slok dronk ik stiekem de fles leeg.

Mijn familie was en typisch Katholiek gezin Mijn moeder was zeer religieus. Zo moesten we, willen of niet, elke zondag nar de kerk.  Ik haatte de kerk. Ik was klein voor mijn ouderdom en werd daarom door de andere kinderen gepest.

Mijn vader was een " workaholic " Hij werkte van 6u 's morgens tot 7u 's avonds. De enige herinnering die ik uit mijn jeugd aan hem heb is, hoe hij van zijn werk thuis  kwam, een paar flesjes bier drinken en dan in zijn zetel in slaap vallen. Gewoonlijk dronk hij zijn bier nog niet eens uit. Dat was goed want dan dronk ik het wel in zijn plaats uit.

Toen ik in het 6de studiejaar zat verhuisden we en ik werd niet aanvaard door de kinderen van ons nieuw dorp. Ik was een eenzaat. Ik was een " NERD ". Ik leerde goed op school maar was geen populair kind.

En dan, op een dag ontmoette ik een voetballer dat hij me graag had. Hij vroeg me om op een vrijdagavond met hem en een andere vriend mee te gaan .

Zij hadden een 1/2 bak bier een zakje Chips bij. Wij reden wat rond, dronken een paar biertjes en gingen naar een fuif. Wow, ik was "cool". Meisjes spraken met mij,  populaire jongeren spraken met me en ik was niet langer een

" NERD " . Mijn schoolresultaten werden er niet beter op. Ik begon geld te lenen van ouders om zaken te kopen die niet een bestonden. Het leek erop dat hoe meer ik dronk hoe populairder ik werd. Dat beviel me wel. Ik zou alles doen om dit gevoel van belangrijk zijn te behouden.

Dan werd ik voorgesteld aan een fijn wit poeder. Dat goedje was geweldig! Ik kon liters drinken zonder dronken te worden en dagenlang fuiven.

Na 10 jaar van drinken en drugs nemen, een kort verblijf in de gevangenis, duizenden beloften dat ik zou stoppen en een miljoen leugens vond mijn vrouw dat het genoeg geweest was.

Zij en de kinderen gingen me verlaten. Zij dacht dat ik een probleem had zei ze en dat ik hulp nodig had. Ik dacht, ik zal haar eens iets laten zien en naar die vergaderingen van de Anonieme Alcoholisten gaan ( ik moest toch voor een paar maanden van de Rechter).

Ik bleef lang genoeg nuchter om haar van gedacht te doen veranderen. Maar ze verliet me toch.

Ik begon weer te drinken.

Ik was niet nuchter geworden voor haar en niet voor mij. Ik deed het voor haar en daarom werkte het niet. Een week lang dronk ik en vond mezelf op de grond liggend en wenend. Wat scheelde er toch met me?

Ik had alles verloren waar ik ooit van gehouden had en dat alles door het drinken en gebruiken van drugs en daar was ik nu weer mee bezig.

Waarom kan ik niet stoppen? Waarom?

Ik ,ging terug naar de AA vergaderingen deed het deze keer anders. Ik deed het voor MIJ. Ik aanvaarde dat mijn gezin niet terug zou komen. Maar ik wist ook dat ik zou sterven als ik niet stopte met de drank en de drugs.

Emotioneel had ik veel pijn en er was veel zelfbeklag. Ik denk dat ik me dood gedronken zou hebben om deze pijn niet te moeten voelen. Ik deed het niet en in plaats daarvan zocht ik mij een " sponsor " en begon met het 12 stappen programma te werken. Ik verdiepte me in AA. Ik gong elke avond naar een vergadering en las alle AA literatuur die ik kon vast krijgen.

Langzaam, heel langzaam begon het verlangen om te drinken te verdwijnen. Ik begon te leven en begon van iedere minuut te houden. Dag per dag en wetend dat als het vandaag moeilijk ging het morgen gemakkelijker zal zijn.

Ik begon gelukkig te zijn me mezelf en mijn leven. Er zijn al veel goede dingen in mijn leven gekomen. Mijn gezin is teruggekomen, wat zeker niet gemakkelijk geweest is maar het is prachtig.

Ik ben zaken gaan regelen met mijn schuldeiseres. Ik ben een betrouwbaar en verantwoordelijk persoon geworden. Ik ben ook terug begonnen aan mijn levensdroom. Ik heb me laten inschrijven aan de Uni. die ik door mijn drinken  nooit heb bereikt een 12 tal jaren geleden.

Ik doe ook mijn best om de principes van van de 12 Stappen van AA toe te passen in mijn leven

Nuchter leven was niet gemakkelijk. Het leven kan soms echt hard en moeilijk zijn, maar ik ben niet meer alleen. Ik kan het nu met mijn vrouw bespreken zonder daar eerst voor te moeten gaan drinken.

Vandaag ben ik blij dat ik nog leef, ik ben blij dat ik nuchter ben en dankbaar dat ik de weg gevonden heb naar de  Anonieme Alcoholisten.

Het leven is goed, en enkel door nuchter te blijven ervaar ik elke dag het wonder van dit alles.

Ik ben Eric, en ik ben een  alcoholist.