4de Stap

Na het beleven van de derde stap is nu even de tijd om even stil te staan om een inventaris op te maken  van ons zelf  van het verleden en van de toekomst.

De alcohol is voor ons een wonder middel voor een gesprek, maar ook bij het uitvoeren van een opdracht. Wij deden ook alle karwijen  als maar alcohol in de omgeving aanwezig was, en het ging me goed ook.
Al was na een tijd angst om te falen, geen nood de alcohol lost het wel weer op.

Discussies ontstonden met liegen  en bedriegen, en  deed alles aan om het rechtvaardigen  om alcoholische dranken  te drinken.
stilaan begon ik me af te zonderen, in de vertrouwde omgeving kon ik nog functioneren, ze zagen niet de ik beefde, ze  zagen ook niet mij uiterlijke, uiteindelijk leefde ik alleen.

Als ik wist dat ik toch weg moest  begon ik al te zweten, wat gaan ze denken, hoe ga ik met kritiek om, wat waren  antwoorden, komt het kwetsend over, en wat een  puinhoop zal het weer worden.
Stilaan begon ik in te zien, de wanhoop nabij, ik kon niet functioneren  als geen alcoholische drank in de omgeving was.
Als de drank niet centraal stond wist ik geen blijf met de faalangst, kon ook geen plezier meer maken,  schrik dat we iets verkeerd deden, wetend dat het stilaan op een verkeerd spoor kwamen, en toch de alcohol niet laten staan.

Innerlijk kwamen de emoties los, als er daar aan dat drankprobleem  niets aangedaan werd , komt  onze gezondheid in het gedrang, lever, een snellere veroudering van het aangezicht, niet wetende van welke hout peilen  nog moesten maken, kortom een verloren persoon.
We doolden rond met onze inventaris, de lijst is heel lang en niet wetend hoe er aan beginnen.

Mensen die in mij  toch een sprankeltje hoop zagen zitten, die zegden op een keer: doe er  iets aan, ga naar een dokter, of ga eens je licht op steken bij AA. Er zijn toch mogelijk heden dat er over het drankprobleem kan gepraat worden, maar de wil van het eerlijk op te houden met alcoholische  dranken  te weren  ligt in uw hand.
Eens zover dat  ik een AA vergadering  mee beleefd  had luchtte dat toch op, het was minder moeilijk over het drankprobleem te spreken dan  we dachten, aan de tafel waren mensen  die de zelfde problemen hadden.

De ontnuchtering  was ook met vallen en terug opstaan, de weg was lang en moeilijk maar niet onmogelijk.
Rond de tafel  van een AA groep helpen ze  me  met raad en daad, maar ook met de dokter zijn  medische  raad, hebben  wij onze nuchterheid kunnen  bereiken, maar ook kunnen behouden  dag  na dag  en maanden en jaren aan elkaar.

Elke AA vergadering heeft ook zijn meerwaarde, gelijk in welke groep of een gelegenheid dat ge ze beleeft. 
We kunnen  ons leven dat  stuurloos was, terug weer in de hand houden, kortom  op een fatsoenlijke manier onder de mensen komen  en vooral weten wat er gezegd wordt, maar ook onze persoonlijke meningen verrechtvaardigen, met juiste woordkeuze, zonder de mensen te kwetsen.

De vierde stap is een moeilijke stap waar toch eens even in ons verleden gekeken  wordt, en iedere dag  en maand en zelfs  jaren, en toch altijd ergens anders  tegenaan kijken, daar leren  uit we hoe aan de toekomst kan gewerkt worden,  iedere dag opnieuw. Om onze nuchterheid te kunnen behouden  is dat moment ook zo belangrijk.

Jos