VERANDEREN DOE JE NIET ALLEEN

Wat je nu meemaakt is niet eenvoudig te omschrijven en te bevatten.

De verandering van houding, het ombuigen van onze negatieve gevoelens is niet niks. Dit betekent immers dat we de uitvluchten, de alibi’s en de impulsiviteit een halt toe roepen.

De gemakkelijkste weg geeft geen voldoening meer.

We ondervonden dat het helemaal geen oplossing bood.

Je zoekt terug jezelf en dat is wat verwarrend omdat het zo anders en nieuw is. Om eens terug te komen op vroeger: dat was géén zoeken, dat was ontvluchten.

Het bracht ons enkel ontgoochelingen, frustraties en de totale verwarring.

Je zet terug je eerste, wankele stapjes...

Eigenlijk valt het niet zo best mee en je stelt je vragen.

Wat is dit allemaal ? Wilde ik dit eigenlijk wel ? Zal ik me ooit terug "goed" voelen en wanneer dan ?

Dit zijn allemaal echter heel gewone ervaringen en niets om je zorgen over te maken. Zonder inspanning lukt het niet en daarom ook is het zo moeilijk wat we doormaken.

Vergeet niet: je bent niet alleen met deze gevoelens. Het is een zoeken en niemand kan dat voor jou doen. Niemand in deze groep zal je zeggen dat het gemakkelijk is.

Anderzijds willen wij benadrukken dat je alleen HIER terecht kan met je onzekerheden en twijfels. Niemand is beter geplaatst dan jij en ik om elkaar te helpen en te steunen.

Iemand die deze persoonlijke zoektocht niet meemaakt, kan dit bijna onmogelijk begrijpen. Men kan zich wel proberen in te leven, maar het persoonlijk aanvoelen is echter onmogelijk. Het getuigt van veel moed en wilskracht als je voor jezelf uitmaakt dat karaktervorming wenselijk is.

Over hoe lang dit zal duren hoef je, je geen zorgen te maken. Iedereen reageert anders en vult dit op zijn manier in.

Neem je tijd en doe dit op je eigen tempo.

Overhaasting is niet nodig. Leg de lat niet te hoog en neem niet te veel hooi op uw vork. Laat je bij je herstel leiden door het gezond verstand.

We besloten een hoofdstuk af te sluiten en om een nieuwe bladzijde te beginnen. Waarom we dit deden en hoe we er toe kwamen, is van geen belang meer.

Daar moeten we niet bij stilstaan. Wat we wel kunnen, is er lessen uit trekken.

De mislukkingen uit het verleden gaven ons nieuwe uitdagingen.

En als je nog twijfels mocht hebben: laat het volgende goed tot je doordringen. Was de oplossing nu echt te vinden in de alcohol ? Was je niet veel aan het verliezen, in de eerste plaats jezelf ?

Was dat vrijheid ? Was dit leven ?

We willen je op het hart drukken, dat als je doorzet, je er enorm veel voor terugkrijgt.

Van niets meer afhangen is een heel unieke gewaarwording.

Je gunt jezelf een nieuwe kans om iets te bewijzen, er iets van te maken.

Je hebt gekozen om je leven terug ZELF in handen te nemen.

Tussen onze wieg en het volwassen worden lagen ook veel kinderziektes…

vallen en opstaan.

Ditzelfde geldt hier.

Vroeger hadden we onze ouders, boers en zussen om de weg te wijzen. Hier hebben we elkaar, je vrienden en vriendinnen van de groep. Ergens een tweede "thuis".

Laten we daarom onze laatste twijfels elkaar toevertrouwen. Als we hier onszelf niet kunnen zijn. Als we hier ons anders moeten voordoen.

Waar kunnen we dan nog terecht ?