Stap 2

Wij zijn gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf die ons weer gezond kan maken.

In de eerste stap hebben we ingezien dat we machteloos staan t.o.v. de alcohol en dat we geen controle meer hadden over ons leven.

Ergens waren we fier over onszelf, dat we reeds zover waren, dat we nuchter bleven zoals de anderen.

Maar dan is er die 2de stap die ons komt vertellen dat we dit niet alleen aankunnen, dat er een macht bestaat groter dan wijzelf die ons gezond gaat maken. En opdat onze nuchterheid stabiel zou blijven moeten we erin gaan geloven ook.

Ik kan me levendig voorstellen dat er sommigen onder ons zich gaan afzetten tegen deze tweede stap.

Wat is geloof nu eigenlijk? Geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet ( Hebr.11.1)

Vandaar dat het volgens mij niet zozeer dat geloof in die H.M. is, dat ons afhoudt van de mogelijkheid tot geestelijk nuchter worden dan wel de angst om toe te geven dat die H.M. inderdaad ook helpt.

Als we weten dat we het alleen niet aankunnen, dat we de groep, het programma en de AA vergaderingen nodig hebben, dan volgt daar automatisch uit, dat we iets van buitenaf in ons toelaten om te helpen en te steunen.

Er wordt gewoon gevraagd te geloven, dat datgene wat er in een groep gebeurt, dat datgene wat anderen blijkbaar reeds hebben gevonden en wij misschien nog niet of wat er van anderen hun gezichten straalt, ook ooit eens ons deel zal zijn.

We gaan geloven dat dit niet uit onszelf komt, maar van buiten ons.

We geloven vast in onze toekomende geestelijke gezondheid, een gezondheid die ons vrede, blijheid, liefde en zachtheid brengt. Als we ons open stellen voor de anderen, dan zullen we die kracht gaan voelen, die onweerstaanbaar uitgroeit en die dan onze Hogere Macht wordt.

Voor de een ziet ze eruit als iets wat volmaakt geestelijk en oppermachtig is, voor de andere kan dat een persoon of de groep zelf zijn, nog anderen vinden ze ergens in het universum.

Alles wat we dankbaar kunnen aanklampen in ons nuchter en gelukkig worden en alles wat we in ons opnemen als verrijking is groter dan onszelf. We gaan dan ook geloven in die geestelijke groei en in die gezondheid van geest.

Geen enkel alcoholist die nuchter zijn vernietigend gedrag onderzoekt, kan zeggen dat hij gezond van geest is.

Of het nu over de vernieling van zijn eetkamer of over die van zijn moreel karakter gaat.

Daarom is de tweede stap voor ons allemaal het verzamelpunt. Of we nu ongelovig zijn, atheïst, of wij hebben vroeger geloofd, deze stap kunnen wij samen doen. Echte nederigheid en een open geest kunnen ons naar het geloof leiden.

Elke AA vergadering is voor mij een verzekering dat God mij terug een gezonde geest zal schenken, wanneer ik Hem in mij toelaat.

Rita -(R.I.P)  AA groep Gruitrode