Z E S D E  S T A P

ZELFKENNIS EN DE MOTIVATIE VAN DE GROEP

We stonden eens stil bij onszelf en maakten een persoonlijke inventaris op. We zijn nu bereid om de werkelijke feiten en problemen onder ogen te zien.

Dit is slechts een begin. Onze grote schoonmaak betekent niet bij woorden blijven, maar in daden omzetten.

We kunnen niet besluiteloos blijven. Het verder ontkennen of afzwakken van onze pijnpunten zou immers betekenen dat we de achterdeur op een kier laten. Innerlijke emoties kunnen weliswaar een belemmering vormen, maar hier mogen we ons niet achter wegstoppen. Uitstel is afstel, stilstaan is achteruitgaan. En dit hebben we ons reeds al te lang gepermitteerd.

Als we onze gemoedsrust willen hervinden mogen we geen dubbel leven blijven leiden.

Het is kiezen of delen.

We begrijpen nu, dat de afhankelijkheid op zich, enkel het topje van de ijsberg was.

Als we willen slagen, moeten we de onderliggende problemen inzien.

Dit betekent dat we ons niet mogen beperken tot louter en alleen het halt toe roepen aan de oude rituelen. Aan de meebepalende factoren moet ook gewerkt worden.

Vanuit deze optiek kunnen we veel moeilijkheden lichter maken !

Deze problematiek vereist een zekere wilskracht, zelfcontrole en standvastigheid. Dit zijn de pijlers waar we NU op steunen en waar het ons VROEGER volledig aan ontbrak. Het ontbreken aan motivatie en wil stond onze verandering in de weg. We begrepen het niet en lieten het dan ook niet toe.

We zochten reeds lang naar iemand, waar we vrank en vrij deze gevoelens mee konden delen.

Om steun te vinden en vol te houden is deze groep van een onschatbare waarde.

Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar ergens mogen we ons gelukkig achten deze vriendenkring te hebben gevonden. Menselijkheid, respect, luisterbereidheid en begrepen worden verlangt iedereen.

Maar dit werkt ook omgekeerd.

Hier is een wisselwerking en dit brengt een positieve kettingreactie op gang,

die we niet voor mogelijk hielden.

Hoe JIJ ineen zit is belangrijk, maar ook van elkaar kunnen we veel opsteken.

We verschillen allen van elkaar. Dit schept geen afstand maar is juist boeiend.

Door de herkenning van eigen situaties in de getuigenissen van iemand anders, komt er wat los. Deze energie geeft niet alleen hoop maar ook kracht.

Daardoor valt het ons ook makkelijker om onszelf te zien zoals we écht zijn.

DIT kunnen relativeren is geen zwakte, maar een pluspunt en getuigt van zelfkennis.

Deze vorm van berusting geeft ook gemoedsrust. Berusting betekent echter niet bij de pakken blijven zitten. Wel dat we ons niet meer hoeven vast te klampen aan wat geweest is.… Onze uitdaging is VANDAAG.

Je blijft weliswaar dezelfde persoon met je eigen moeilijkheden en beperktheden.

Het is zinloos elkaar voor te houden, dat we een totaal ander persoon zullen worden. Dit kan niet, dit hoeft ook niet en dit vraagt niemand.

Wat wel vaststaat is dat onze nieuwe inzichten ons in staat stellen om terug gelukkig te worden. Deze tevredenheid bekomen we door elkaar te motiveren om onszelf onder handen te nemen.

Terug ZELF leven en niet meer GELEEFD worden.

Hieruit volgt het herstel van ons zelfvertrouwen, rust, zelfrespect en waardering.

Als je nagaat: vanwaar komen wij ?

We stonden totaal alleen en probeerden de schijn hoog te houden. Nu zijn we hier en kunnen eindelijk onszelf zijn.

Door eens in de spiegel te kijken en na te denken over onszelf, begrijpen we,

dat we WEL iets zelf kunnen doen.

De openheid en steun die we hier aantreffen overtuigt ons, dat we echter HEEL VEEL kunnen doen.

De opdracht is weliswaar aan ons, maar hier krijg je tips van mensen die het zélf meemaakten. Dit gezamenlijk zoeken motiveert en stimuleert.

ANDERS leren denken, praten met jezelf, BEWUST leven

is het enige alternatief en de oplossing om de vicieuze cirkel te doorbreken.

C