Waarom is alcohol verboden in de Islam?

 

Het alcoholverbruik is een dagelijks onderdeel van de Westerse cultuur geworden, waardoor een verbod erop als extreem en onredelijk gezien wordt. Medici hebben onlangs beweert, dat een half glas wijn bij het eten helpt bij de spijsvertering en de bloeddruk verlaagd. 

 

De schadelijkheid van alcohol overstijgt de voordelen in ruime mate. Wanneer men zich reflecteert over het aantal mensen die zijn omgekomen ten gevolge van dronkschap achter het stuur, het aantal aan gewelddadige en criminele misdaden in staat van bedwelming, en mensen die sterven als gevolg van alcoholisme , maakt dit het kleine voordeel onbeduidend. Er is sprake van 40% alcoholgebruik. Van de meer dan 50.000 jaarlijkse verkeersongevallen in de VS, met ongeveer 500.000 gewonden en meer dan $ 1.000.000.000 aan schade.

 Zich baserend op gepubliceerde studies, heeft Roizen de statistische percentages van gewelddadige overtredingen in staat van dronkenschap, als volgt weer gegeven: 

  • ruim 86% aan doodslag, 

  • 60% aan seksueel misbruik, 

  • en ruim 57% van de mannen die betrokken zijn bij echtelijk geweld. 

  • bij  42% van de bij de politie gemelde misdaden met geweld, er alcohol in het spel was, 

  • 51% van de slachtoffers was ervan overtuigd  dat hun aanvallers gedronken hadden.  

De sociale en economische kosten voor alcoholisme en zware drankbenutting zijn niet te overzien. Een raming van $ 2.000.000.000 als kostenpost, voor de gezondheid - en welzijnsdiensten, door alcoholisten en hun families, en dit alleen al in de Verenigde Staten. Een ruwe schatting van alcoholgebruik in de VS toont een jaarlijkse impact van $ 7.000.000.000 tot $ 10.000.000.000  op de nationale economie.

  "In de helft van alle moordzaken in de VS, heeft de moordenaar of het slachtoffer of beiden, gedronken." 

  Allah onderschreef dat er een kleine baat in alcohol aanwezig is, toen het 1400 jaar geleden verboden werd: 

Zij vragen jou (O Muhammad, vrede en zegeningen zij met hem) over alcoholische dranken en het kansspel. 

 Zeg: In beide is grote zonde en nut voor de mensen, maar de zonde in beide is groter dan hun nut...  

Soerat al-Baqarah 

 Zij die betrokken zijn bij de alcohol industrie, van de boer tot de serveerder aan de bar, hebben allemaal economische profijt hiervan. 

Hetzelfde geldt voor de betrokkenen in de heroïne en cocaïne industrie. 

Maar in een beschaafde wereld erkent men het overwicht aan schade en verbied de productie, verkoop en consumptie ervan. Alcohol is een verslavende harddrug, welke in dezelfde categorie valt als heroïne en cocaïne. 

 "Overheidsbemoeienis om de alcoholische dranken te reguleren, bestaat al zo lang als dat de tekstuele geschiedenis reikt. De 'Code of Hammurabi' bevatte regelingen met betrekking tot de verkoop en consumptie van alcohol. Dat de wetten er meestal in faalden de beoogde resultaten te behalen, wordt afgeleid uit de vele voorgekomen wetsvoorstellen voor een volledig verbod door verschillende landen in de geschiedenis.

 " De meest recente poging op nationale schaal was in de VS tijdens de 'Prohibition Era' (Drooglegging, 1920 - 1933), waarbij er een verbod kwam op de productie en consumptie van alcohol. In 1917 behaalde de resolutie voor de invoering van het Verbodsamendement met twee derde van de stemmen de meerderheid binnen het Congres; het Achttiende Amendement werd op 29 januari 1919 van kracht, en werd een jaar later tot uitvoer gebracht. Zelfs na het intrekken van de wet op 5 december 1933  handhaafden sommige staten dit verbod tot 1966. 

Eigenlijk verliep het eerste verbod al in Maine in 1846 .

 De profeet verwees naar alcohol/bedwelmingsmiddelen als bron voor corruptie. Alcohol werkt drempel verlagend en maakt voor beschonkene bepaalde handelingen gemakkelijk waar zij zich in nuchtere toestand voor zouden schamen. Een rustige en teruggetrokken persoon wordt meestal luidruchtig en rumoerig onder invloed van alcohol. 

 Nieuwsberichten over een vader die zijn vijfjarige dochter verkracht, vermelden er meestal bij dat hij onder invloed was. Aldus is het de oorzaak voor crimineel gedrag en corruptie. 

 Het argument van gematigde drinkers, dat zij in staat zijn beheerst te drinken en dat zij niet lijden aan de gevolgen van misselijkheid door overmatig alcoholverbruik, is niet relevant voor het verbod erop. 

De Shari'ah beschouwt de norm en niet de uitzonderingen. De meeste mensen die drinken, raken vroeg of laat bedwelmd. De mensen die nooit bedwelmd raken zijn zeldzaam. Bovendien ligt het voor de hand dat een wet, die het alleen de gematigde drinkers toestaat te drinken, ineffectief zal zijn. 

 Soms vraagt men zich af waarom alcohol verboden is in dit leven, terwijl dat niet het geval is in het Paradijs. 

 Men zou zich ervan moeten vergewissen dat de wijn in het Paradijs compleet anders is dan de wijn in deze wereld. Het is gevrijwaard van alle negatieve effecten en al het goede is zo versterkt aanwezig, dat het het menselijke voorstellingsvermogen te boven gaat. 

 Aangezien de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd dat hetgeen zich in het Paradijs bevind geen oog ooit heeft gezien, geen oor ooit heeft gehoord, of ook maar aan iemands voorstellingsvermogen voorbij is gegaan. 

 Rivieren van melk en honing worden op dezelfde manier beschreven. Melk kan bederven en honing kan rotten in dit leven, maar in het Paradijs blijft het puur en smakelijk, op een manier die de mensheid vreemd is. Deze voorbeelden zijn door Allah gegeven om vertrouwen te schenken aan hen die zich hebben onthouden van de verboden geneugten in deze wereld. 

Zij worden ervan verzekerd niets te hebben gemist. want 

De wijn van het Hiernamaals is zoveel beter dan de wijn in deze wereld, dat het bij de wijn van deze wereld in het niets valt. 

 

Voetnoten 

 Time Magazine, 22-04-1975, vermelde dat na hartziekten en kanker, alcoholisme 's land grootste probleem was. De meeste aan alcohol gelieerde sterfgevallen werden veroorzaakt door levercirrose. 

 Alcohol: Decisions on Top, American College Health Association, 1996. 

 The New Encyclopaedia Britannica, vol. 13, p. 216. 

Alcohol Alert, National Institute on Alcohol and Alcoholism, National Institutes of Health, No. 38, October 1997. 

 Alcohol and Other Drugs: Risky Business, American College Health Association, 1996 

 The New Encyclopaedia Britannica, vol. 13, p. 216. 

Het verbod blies leven in een nieuwe soort crimineel - 'de dranksmokkelaar'. De carrière van Al Capone was een dramatische ontwikkeling van drank smokkelarij op grote schaal. Zijn jaarlijkse verdiensten werden geschat op $ 60.000.000. De opleving van drank  smokkel bendes leidde tot regelrechte bendeoorlog en moord. 

 The New Encyclopaedia Britannica, vol. 9, p. 723. 

 Referenties

  • Contemporary Issues, Bilal Philips

gevonden op:  http://jihaad.be/index.php/Alcohol

                       http://islamitische.blogspot.com/2005/01/alcohol.html