Zelfwaardering

 

Het bepaalt je persoonlijkheid, hoe je omgaat met anderen. Sterker nog : een gezond zelfbeeld is de belangrijkste troef voor een schoon bevredigend leven !!!

De grootste barrière voor liefde is de angst om niet geliefd te zijn. De grootste barrière voor succes is het gevoel dat ge het niet aankunt. En de grootste barrière voor geluk is het gevoel dat geluk niet voor jouw is weggelegd.

Het oordeel dat we over onszelf vellen raakt de kern van ons bestaan. Het bepaalt hoe we denken, hoe we ons voelen en gedragen, in hoeverre we iets van ons leven maken. e zelfbeeld is bepalend voor je lot. De sleutel tot succes of mislukking.

Zelfwaarde gevoel is één van de belangrijkste gevoelens die je kunt hebben. Het bepaalt hoe je omgaat met jezelf en hoe je omgaat met anderen.

Zelfwaarde gevoel, zelfrespect en zelfvertrouwen zijn misschien wel de meest belangrijkste bouwstenen om iets van je leven te maken.

Je leeft tenslotte pas écht als je het gevoel hebt dat je er mag zijn. Dat je het waard bent om te leven.

Positief omgaan met jezelf.
Leven met een negatief gevoel over jezelf staat een heleboel inde weg.

Kansen, mogelijkheden, bevrediging in je werk of geluk in de liefde. Het gevaar is reëel dat die negatieve gevoelens zich opstapelen, dat er een negatief gedachten patroon ontstaat. 
Voor mensen met een laag zelfwaarde gevoel is iedere nederlaag, teleurstelling, mislukking of tegenslag het zoveelste bewijs van incompetentie ( onbekwaamheid ) ontoerekenbaarheid of onwaardigheid.

Vaak speelt het principe van de zichzelf verwerkelijkende voorspelling.
Mensen met een hoog zelfwaarde gevoel verwachten succes en geluk en dat overkomt ze dan ook. Mensen met een lage zelfwaardering staan extreem kritisch tegenover zichzelf.

Ze vergelijken zichzelf met een ideaalbeeld dat niet realistisch of onhaalbaar is. Ze zijn perfectionistisch ingesteld. Ze willen de ideale man/ vrouw zijn. Iemand zijn die ze nooit kunnen zijn.

Een ideaal dat is gegeven door veeleisende ouders, de maatschappij, reclame of concurrentie.

Mensen die veel hebben bereikt, kunnen zich om die reden toch een mislukkeling voelen, omdat ze hun eigen maatstaven niet hebben gehaald..

Alom geliefd zijn en toch niet van zichzelf houden. Het is nooit goed genoeg. Ze voelen constant de druk om zich te bewijzen en genieten nooit van wat ze hebben bereikt.


Enkele adviezen om jezelf op te peppen.

1 - Geef jezelf krediet : Beoordeel jezelf niet strenger dan je anderen zou beoordelen. Dat werkt een stuk relativering in de hand. Kraak jezelf niet altijd zo af, maar hou jezelf voor dat je niet méér kan doen dan je best. Dan voel u je al een stuk beter.


2 - Wees eerlijk met jezelf :

Het is belangrijk om je eigen sterke en zwakke punten onder ogen te durven zien. Je moet voor jezelf durven toegeven dat je misschien niet handig bent met een computer, maar best goed kan koken.

En als je echt niks goeds vindt van jezelf, probeer dan tenminste ergens goed in te zijn of op een bepaald punt positief op te vallen. Daar kunt je een heleboel kracht uit putten.

3 - Zelfkennis is belangrijk : het is belangrijk dat je weet wat je mogelijkheden en beperkingen zijn en dat je die ook aanvaardt.

Dan kun je de dagelijkse problemen beter aan en tegenslagen relativeren.

4 - Stel jezelf geen idealen die je toch niet kunt realiseren : soms moet je, je verwachtingen bijstellen en compromissen sluiten om je leven leefbaar te maken.

Is het leven niet veel leefbaarder door af en toe tevreden te zijn over jezelf?