N E G E N D E  S T A P

GEMOEDSRUST IN HARMONIE…

We hoorden alleen graag de "waarheid" die we zélf graag hoorden...

Daardoor kwamen we vaak in conflict met onze omgeving. Door het roer om te gooien zeggen we onze "oude gewoontes" vaarwel.

Voor ons is dit nieuw besluit een uitgemaakte zaak.

Maar het is logisch en spreekt voor zich dat we ook tegenover onze omgeving hier wat klaarheid in willen scheppen.

We voelen de noodzaak en behoefte om hen, die we wat vergeten waren, verdrietig maakten of pijn hebben gedaan, wat duiding te geven.

Een verklaring of verantwoording voor ons gedrag. Kortom wat orde scheppen in ons persoonlijke huishouden.

Dit is niet eenvoudig en iedereen vult dit dan ook anders in.

Het is van belang te stellen dat we er onszelf "goed-bij-moeten-voelen".

Het is niet altijd mogelijk of zelfs wenselijk je omgeving hierover aan te spreken. Het heeft dan ook geen zin om zout op de wonde strooien…

Hierover kunnen wij alleen zélf beslissen, niets ligt gevoeliger.

Soms is het beter scheefgegroeide situaties of gebroken relaties te laten ontdooien en discreet te benaderen.

Hoe dan ? Gewoon door onze nieuwe levenswijze.

Onze ommekeer door anders tegen het leven én elkaar aan te kijken blijft niet

onopgemerkt !

Het kan zijn dat men gewoon niet reageert, omdat men het nogal evident vindt.

Hoelang hoopte men misschien - en terecht – niet reeds op een verandering ?

Voor ons echter is dit een hoek van 360°, een totale ommekeer en haaks op onze oude levensstijl.

Soms geeft dit wat teleurstelling of frustratie omdat we misschien een schouderklopje of compliment verwachtten.

Als we één les hebben getrokken uit ons verleden, dan is het dat het géén zin heeft en zeker géén oplossing is om af te geven op wat verkeerd loopt of tegengaat !

We kunnen niet alles hebben zoals WIJ het willen. We willen bevestiging, eindelijk wat meer aandacht.

Deze gemoedsrust bezorgen we in eerste plaats onszelf.

Onze partner, kinderen, vrienden en collega’s hoopten misschien reeds lang dat we eindelijk eens wat orde op zaken stelden.

Daarom mogen we hun (mogelijke) reactie zeker niet verkeerd interpreteren.

Dit is geen afwijzing, maar begrijpelijk. Misschien reageert men uit ongeloof of aanziet men het als een zoveelste belofte.

Het is voor ons een hele ommekeer, laat staan voor hen.

Het is een aanpassing voor beiden en dit vraagt tijd.

Relaties en vriendschappen herstellen, verantwoordelijkheden terug opnemen, beloften nakomen, zijn essentieel om onze gemoedsrust te hervinden.

Dit is wederkerig als we terug waardering, respect en erkenning willen krijgen, vertrouwen herwinnen.

Maar het is goed hierover ook wat realisme aan de dag te leggen.

In dit zoeken naar een evenwicht kunnen we elkaar bijstaan. Niemand is beter geplaatst dat jij en ik.

Wij beseffen HOE het aanvoelt… een ander kunnen we dit niet verwijten.

En om eens een "open-deur-in-te-trappen": hadden wij het ook niet moeilijk om ons eens in de plaats van een ander te stellen ?

Willen we krediet krijgen, moeten we ook krediet kunnen geven, dit is pas harmonie… en de fanfare zal wel volgen !