Alcohol -  12 waarschuwingen


WAARSCHUWING:    door het drinken van alcohol zou je kunnen denken dat je fluistert terwijl  je dit                                 helemaal niet doet.

WAARSCHUWING:    het drinken van alcohol is de voornaamste factor van je onnozel aanstellerig                                      dansen.

WAARSCHUWING:    het drinken van alcohol is de oorzaak dat je keer op keer hetzelfde vervelende                                   verhaal verteld en dat je vrienden je de kop willen inslaan.


WAARSCHUWING:    het drinken van alcohol kan je zover brengen dat je geloofd dat je ex- liefjes  's                                   morgens om 4u. liggen te wachten op een  telefoontje.

WAARSCHUWING:   het drinken  van alcohol kan ervoor zorgen dat je echt benieuwd bent om te                                        weten wat er met je broek is gebeurd.

WAARSCHUWING:   het drinken van alcohol kan je doen geloven dat je over mysterieuze Kung Fu                                      krachten beschikt.

                                 
WAARSCHUWING:   het drinken van alcohol kan je ervoor zorgen dat je 's nachts werkelijk                                                angstwekkend dingen ziet waarvan je  je 
's morgens soorten en/of namen niet                                      herinneren kunt.


WAARSCHUWING:   het drinken van alcohol kun je onverklaarbare brandwonden op je voorhoofd                                        bekomen.


WAARSCHUWING:   het drinken van alcohol kan de illusie verwekken dat  je straffer, slimmer  en veel handiger bent dan " Straffe Louis "

WAARSCHUWING:   het drinken van alcohol geeft je de indruk dat mensen MET je lachen.

WAARSCHUWING:   het drinken van alcohol kan je deuken in je tijdsmechanisme bezorgen  waarbij                                  kleine en soms grote gaten van tijd 
letterlijk  verdwijnen.

WAARSCHUWING:   het drinken van alcohol kan de OORZAAK van je  zwangerschap zijn.

                        Jos P.