SOBERHEID

Wat verstaan wij eigenlijk onder het woordje " SOBERHEID ?"

Sobere zondag is voor velen de dag dat er maar één volledige maaltijd wordt genomen dit uit  solidariteit met  de  derde wereld landen.

Wij in  AA bedoelen  met soberheid het  niet meer gebruiken van alcohol; deze volledig bannen uit  ons leven,  maar dit is pas het begin.

Deze soberheid horen wij alcoholisten ook door te trekken in ons dagdagelijks  leven en ook  proberen sober te  leven voor wat  betreft ons gezin in onze manier van leven.

In de  geest van AA  wil dit zeggen het loslaten van dat  we­reldse materialisme.

Daar bedoel  ik niet mee dat we geen eigen huis of auto met alle toebehoren  mogen hebben, maar wel dat het niet nodig is dat het de grootste villa of duurste auto uit de buurt moet zijn.

Als we  zo nog redeneren en  het materialisme  de voorrang geven op geestelijke waarden, dan zijn we verkeerd bezig.

Het  kan nooit de  bedoeling van Bob en  Bill zijn geweest dat soberheid alleen  te maken zou hebben  met ons  niet meer drinken maar eerder op " anders gaan leven " een gelukkig nuchter leven gaan  leiden zonder veel poespas en franjes, eenvoudig nederig.

Zo komen we  tot het besef dat  de waarden van AA geestelijke waarden zijn, die lijnrecht staan op deze van de  buitenwereld waar je een dikke portefeuille en een mooie vrouw moet hebben die haar kleding  koopt in de chique winkels, en die steevast iedere week gaat fitnessen en paardrijden. Nee vrienden dat zijn voor mij niet de waarden die we  hier rond de tafel mee krijgen.

Wat  we hier leren is er zijn voor mensen, klaarstaan voor hen die hulp  vragen, houden van mensen  zoals ze  zijn, zoals onze "Preambule "  zegt, zonder onderscheid te  maken tussen rang  en stand arm of rijk; jong of oud.

Ergens staat  er geschreven; " Zo blijven dan  geloof, hoop en liefde» deze drie; maar eerst liefde ". Als we  zover kunnen  komen, dat  we van  alles afstand  kunnen doen, dat  we alles kunnen loslaten,  dan kunnen  we zeggen, ik ben een gelukkig mens.

Het is te doen, ik weet het, en ik wens het jullie allen toe.

                        Jos