Twaalf  kwaliteiten voor Sponsorschap

 Een " sponsor ", jaren terug noemde men het een " peter of meter ", is iemand die je begeleid tijdens je tocht naar het " gelukkig nuchter leven ".

Iemand die je in alle anonimiteit alles kunt toevertrouwen. Iemand die dag en nacht klaarstaat om je te helpen met je drankprobleem.

Iemand wiens vertrouwen je NIET misbruikt., iemand die ook niet van je eigen groep moet zijn.

1  Ik zal je niet helpen als je in jouw marginaal leven wenst te blijven.

2. Ik zal je wel helpen om te groeien en terug actiever te worden, op jouw bepalingen.

3. Ik zal je wel helpen zelfstandiger te worden, van jezelf te houden, meer opgewekt en minder gevoelig te  zijn, en dat je baas wordt over jouw eigen leven.

4. Ik zal je geen dromen beloven of je " opkalefateren“ doodeenvoudig omdat ik dat niet kan.

5. Ik kan je ook "de groei " niet geven, of voor jou groeien. Je moet zelf groeien door onverbiddelijke de    werkelijkheid onder ogen te zien, hoe onaangenaam het ook af en toe kan zijn.

6. Ik kan jouw eenzaamheid of jouw pijn niet laten verdwijnen, wel verlichten door naar je te luisteren en er voor je te zijn..

7. Ik kan niet de wereld voor jou ontdekken, je doelstellingen voor je evalueren, je vertellen welke wereld het best voor je is; omdat je jouw eigen wereld hebt waarin jij moet leven.

 8. Ik kan je niet overtuigen van de noodzaak om het levensbelangrijke besluit te nemen en te kiezen voor de  angstaanjagende onzekerheid van "het groeien " of de zekerheid om in de veilige ellende van de drank te blijven.

9. Ik wil wel bij je zijn en je kennen als een groeiende vriend(in); maar als je  het " groeien " niet verkiest kan ik toch niet dichter bij je komen

10. Wanneer ik uit medelijden om je begin te geven of wanneer ik het geloof in je begin te verliezen,dan     moet ik dit beletten,  zowel voor jou als voor mij.

11. Je moet wel weten en begrijpen dat mijn hulp niet onvoorwaardelijk is. Ik zal bij je zijn en bij je blijven zolang ik ook maar het kleinste gevoel heb dat je tenminste nog probeert om te " groeien ".       Bij de minste indruk die ik krijg dat je mijn hulp misbruikt om andere  doelen te bereiken, laat ik je       gaan.

12. Als je dit kunt aanvaarden, dan kan ik je misschien helpen om een " nuchter " rijp volwassen mens te worden en om je kinderlijk gedrag voor altijd over te laten aan de  echte kleine kinderen van deze wereld .

                  Jos