HET AA HERSTELPROGRAMMA:

EEN BENADERING VAN EEN VRIJZINNIG ANONIEM ALCOHOLIST

             

Voort breiend op de visie van haar tekst, Vrijzinnige alcoholist(e) ook jij hebt er wat aan ,schets ik hoe ikzelf als vrijzinnig alcoholist de twaalf stappen van het AA - herstelprogramma leerde interpreteren.:

DE TWAALF STAPPEN VAN HET AA HERSTELPROGRAMMA

Wij hebben toegegeven dat wij machteloos stonden tegenover de alcohol - dat ons leven stuurloos was geworden

eerste

Langzamerhand stelde ik vast dat mijn drinken onheilspellende vormen aannam en dat mijn leven ontredderd raakte. Uiteindelijk erkende ik dat ik een alcoholist(e) was. Wij zijn gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kan maken.

tweede

De overtuiging groeide dat ik hulp nodig had. Ik wilde niet onherroepelijk ten onder gaan. Wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan de hoede van God, zoals wij persoonlijk hem opvatten.

derde

Toen alle innerlijke weerstand en opstandigheid gebroken was gaf ik me onvoorwaardelijk en volledig gewonnen. Ik aanvaardde hulp. Wij hebben van onszelf een diepgaande en onbevreesde morele inventaris opgemaakt.

vierde

Ik heb een diepgaand en eerlijk zelfonderzoek verricht. Wij hebben tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen toegegeven.

vijfde

Nood aan innerlijke bevrijding bracht mij er toe al mijn fouten en gebreken te bespreken met diegene(n) in wie ik vertrouwen stelde en van wie ik verwachtte dat ze me konden helpen bij het verwerven van meer inzicht. We waren volkomen bereid om God al deze tekorten in onze karakters te laten wegnemen.

zesde

Ik aanvaardde dat ik als mens volledig gefaald had en koesterde het intens verlangen om een beter en mooier mens te worden. Wij hebben God nederig gevraagd onze tekortkomingen weg te nemen.

zevende

Sindsdien span ik me in om mijn karakterfouten te verbeteren. Wij hebben een lijst opgemaakt van allen die wij hebben gekwetst en zijn bereidwillig geworden het bij allen weer goed te maken.

achtste

Ik ging na wie ik in het verleden schade berokkend had met de bedoeling het bij allen weer goed te maken. Wij hebben het waar dit mogelijk was rechtstreeks bij deze mensen weer goedgemaakt, tenzij dit hen of anderen zou krenken

negende

Telkens het kon heb ik dit gedaan behalve als ik de betrokkene of anderen opnieuw of nog erger zou kwetsen. Wij zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en hebben terstond onze fouten toegegeven.

tiende

Ik dwing mezelf tot een regelmatig gewetensonderzoek. Uit mijn fouten haal ik de nodige lessen voor de toekomst. Wij hebben ernaar gestreefd door gebed en bezinning ons bewuste contact met God, zoals wij hem persoonlijk opvatten te verbeteren, waarbij wij enkel baden om zijn wil jegens ons te kennen en om de kracht die wil uit te voeren.

elfde

Door innerlijke zelfwaarneming zoek ik bewust verdiept inzicht in mezelf mijn mogelijkheden tot zelfvervolmaking en ontplooiing. Ik probeer dit te doen zonder de harmonie te verstoren tussen enerzijds mijn geluk en anderzijds het geluk van mijn milieu. Ik wend al mijn krachten aan om eerlijk en moedig deze lijn in mijn leven te volgen. Bij het geestelijk ontwaken als gevolg van deze stappen hebben wij getracht deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze beginselen bij al ons doen en laten toe te passen.

twaalfde

Ik tracht al deze beginselen consequent in mijn dagelijks leven toe te passen en andere alcoholisten te helpen zodat zij eveneens de weg zouden vinden naar nuchterheid en geluk.2021 - 28 jaar nuchter lid van AA

Ik kan met fierheid zeggen dat ik dit jaar een 28 jaar nuchter lid ben van AA.

Wil ik vanuit die fierheid opscheppen? Helemaal niet .

Ik wil enkel laten weten aan al die mensen die nu nog zitten te vechten tegen de alcohol dat het anders kan. Het kan, een leven zonder alcohol. Het kan, gelukkig zijn zonder alcohol.

Maar het voornaamste wat ik in al die jaren geleerd heb, dankzij het AA-programma en de vrienden en vriendinnen rond de tafel, zijn de menselijke waarden.

De enige waarden die ik kende waren drinken en alles beter weten en kunnen.

De dankbaarheid die je krijgt door gewoon naar iemand te luisteren is slechts een klein voorbeeld, maar voor de andere toch zo belangrijk: dat luisterend oor, er zijn voor mekaar, 24u op 24u.

De niet aflatende steun, hoop en kracht die uitstralen in een groep vormen voor mij nog altijd een fenomeen.

Aanvaard worden zoals men is, het respecteren van ieders mening en overtuiging is een schoolvoorbeeld van hoe het in de 'buitenwereld', zoals wij dat noemen, zou moeten zijn.

Eerlijkheid, nederigheid, respect, waardering, dankbaarheid, rekening houden met de gevoelens en emoties van anderen, levensvreugde, verdriet; allemaal zaken die ik niet kende en die ik heb mogen leren kennen in AA.

Ik heb ze leren toepassen in mijn dagelijks leven en dat heeft van mij een mooier en beter mens, maar vooral een heel 'gelukkig nuchter alcoholist' gemaakt.

Jos - een Vrijzinnig Anoniem Alcoholist.